Η εγκύκλιος για την παρακράτηση στις αμοιβές που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Απρίλιος 2014
Taxheaven.gr

Δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1120/25.4.2014 του Υπ. Οικονομικών για την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος κοινοποιεί τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες και δίνει οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου