Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι 30/12 οι καταληκτικές ημερομηνίες Υποβολής Επενδυτικών προτάσεων στον Ν.3299/2004

9 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Την «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2006 οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά σχέδιά τους στο καθεστώς φορολογικών κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24' rel='tag laws'>3299/2004</a>....

Την «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2006 οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά σχέδιά τους στο καθεστώς φορολογικών κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Όπως ορίζεται στην απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη:

* Η δήλωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομίας και κατόπιν θα υποβληθεί εκτυπωμένη σε δύο αντίγραφα στην εφορία.

* Οι επιχειρήσεις θα πρέπει κάθε χρόνο να την υποβάλλουν μέχρι να καλυφθεί η αξία επενδύσεων με το δικαιούμενο ποσό αφορολόγητης έκπτωσης.
 

Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν.3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρηση.

Εξάλλου, για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής απαιτούνται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ενώ επιπλέον, για τα επενδυτικά που πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της ΓΓΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης