Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το ΟΙΚΟΝΟMΙΚΟ ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι η εταιρεία ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., θυγατρική του ΟΑΕΔ, πρόκειται να διοργανώσει Προγράμματα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Επιτηδευματίες ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟMΙΚΟ ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ


3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα -

Τηλ.: 5202250-260-270,

FAX: 5229167, e-mail: [email protected]

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Το ΟΙΚΟΝΟMΙΚΟ ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι η εταιρεία ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., θυγατρική του ΟΑΕΔ, πρόκειται να διοργανώσει Προγράμματα
Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Επιτηδευματίες ή/και μετόχους επιχειρήσεων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για μέλη Επαγγελματικών Ενώσεων», που εντάσσεται στον ΑΞΟΝΑ 3, MΕΤΡΟ 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Τα Προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο 2007-2008, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και κυρίως στα αστικά κέντρα και περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Βασικές έννοιες χρήσης Η/Υ και χρήση διαδικτύου- ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (25 ώρες)
  • Επεξεργασία κειμένου (30 ώρες)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (30 ώρες)
  • Βάσεις δεδομένων (20 ώρες)
  • Παρουσιάσεις (15 ώρες)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να δηλώσουν συμμετοχή για να παρακολουθήσουν μία ή περισσότερες ενότητες του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να λάβουν μέρος σε εξετάσεις αναγνωρισμένων Φορέων για τη λήψη πιστοποιητικού γνώσης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής.


Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καλεί τους εγγεγραμμένους στο μητρώο μελών του ΟΕΕ ή στο μητρώο Λογιστή Φοροτεχνικού του ΟΕΕ, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα, να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου (τηλ.: 210 5203922) ή τα Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και με τα κατά τόπους Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΕΠΑΓΓΕΛμΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ.


Για τη συμμετοχή στα προγράμματα υποβάλλεται συμπληρωμένη Αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος ή εντύπων Ε1 ή/και Ε3 φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους όπου να αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι “τα δικαιολογητικά που έχω καταθέσει είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα”.
Πληροφορίες καθώς και υπόδειγμα Αίτησης παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα) ή από τα Περιφερειακά Παραρτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τα ΚΕΚ της Εταιρείας, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των οποίων είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.oe-e.eu/org/pt.htm και www.ep-katartisi.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι - μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Λογιστές Φοροτεχνικοί, για την ένταξη τους στον πρώτο κύκλο προγραμμάτων που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2007, υποβάλλουν Αίτηση  Συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα) ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή στα κατά τόπους ΚΕΚ της Εταιρείας, έως τις 22/12/2006.


Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Παρασκευάς μ. ΓιαννόπουλοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης