Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρειος Πάγος: Έγκυρη η παραίτηση από νόμιμες αποδοχές όταν αφορά αμοιβές πέραν τον νομίμων

6 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Κατά γενική αρχή του εργατικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, η παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμά του να λάβει τις νόμιμες αποδοχές του είναι άκυρη, έστω και αν γίνεται εκ των υστέρων με τη μορφή της άφεσης χρέους....

ΑΠ: Έγκυρη η παραίτηση από νόμιμες αποδοχές όταν αφορά αμοιβές πέραν τον νομίμων

 Κατά γενική αρχή του εργατικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, η παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμά του να λάβει τις νόμιμες αποδοχές του είναι άκυρη, έστω και αν γίνεται εκ των υστέρων με τη μορφή της άφεσης χρέους.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1089/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου η ακυρότητα αυτή αφορά τα ελάχιστα όρια των μισθών και αποζημιώσεων που προβλέπονται από το νόμο, τις ΣΣΕ ή άλλες κανονιστικές διατάξεις και συνεπώς η παραίτηση από συμβατικές εργατικές αξιώσεις είναι έγκυρη, κατά το μέρος που οι αξιώσεις αυτές υπερβαίνουν τα ως άνω ελάχιστα όρια.

Και στην τελευταία περίπτωση πάντως, η παραίτηση από τις εργατικές αξιώσεις πρέπει να είναι ειδική και σαφής. Ειδικά ως προς την αξίωση για καταβολή τόκων, ο Άρειος Πάγος έκρινε, ενόψει του παρεπόμενου χαρακτήρα της και της ανάγκης ειδικού και σαφούς καθορισμού των αξιώσεων από τις οποίες παραιτήθηκε επιτρεπτά ο εργαζόμενος, η ακυρότητα της παραιτήσεώς του από τις αξιώσεις του για πληρωμή των νόμιμων αποδοχών του, περιλαμβάνει καταρχήν και τους οφειλόμενους επί των αποδοχών αυτών τόκους.

Μόνο αν προβλέπεται ειδικά στην παραίτηση ότι ο εργαζόμενος παραιτείται και από το δικαίωμά του να ζητήσει τόκους επί των συγκεκριμένων αποδοχών, θα ήταν σαφές ότι ήθελε να παραιτηθεί από την παρεπόμενη αυτή αξίωση και στην περίπτωση ακόμη που θα ήταν άκυρη η παραίτησή του από τις κύριες αξιώσεις του.
 

Πηγή ΕπιχείρησηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης