Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογία: Δεκαετία ελέγχων και για φυσικά πρόσωπα

6 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Σε δειγματοληπτικό έλεγχο των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων φόρου εισοδήματος 2003, 2004 και 2005 προχωρά το ΥΠΟΙΟ....

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων φόρου εισοδήματος 2003, 2004 και 2005 προχωρά το ΥΠΟΙΟ. Στη Βουλή όμως ο ΥΦΠΟΙΟ Αντ. Μπέζας διευκρίνισε ότι δεν θίγεται η 5ετία παραγραφής φοροϋποθέσεων, αλλά η διάταξη αφορά και φυσικά πρόσωπα αν προκύψουν στοιχεία για ανακριβείς δηλώσεις.
Ναυτεμπορική

Σχετική εγκύκλιος

» Αρ.Πρ. 1091754/24.11.06 Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Για το ίδιο θέμα Η εφημερίδα κέρδος αναφέρει.

Σε ποιές ομάδες εστιάζονται οι διασταυρώσεις - Ποιά στοιχεία έβαλαν σε υποψίες την ΓΓΠΣ

Περισσότερες από 540.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά την περίοδο 2003 - 2005 μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μετά τη διαπίστωση ότι πολλές από αυτές... λόγω της διακράτησης των δικαιολογητικών στο σπίτι, παρουσιάζουν υπέρογκες δαπάνες προκειμένου να μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα. Για τον εντοπισμό των φορολογουμένων που «εκμεταλλεύτηκαν» το Διαδίκτυο για να καταβάλλουν λιγότερο φόρο ή αντίθετα να εισπράξουν υψηλότερο, το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει τρία κριτήρια ελέγχου που έχουν να κάνουν τόσο με το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου όσο και του χρεωστικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Α. Μπέζα οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο 2003 - 2005 θα ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
- Η πρώτη αφορά στις χρεωστικές δηλώσεις με τον έλεγχο να επικεντρώνεται στους φορολογούμενους εκείνους των οποίων ο τελικός φόρος που προκύπτει με βάση τις εκπτώσεις δαπανών είναι τουλάχιστον κατά 40% μικρότερος από εκείνον που θα προέκυπτε χωρίς τον υπολογισμό των δαπανών. Για παράδειγμα, έστω φορολογούμενος με τελικό χρεωστικό φόρο 1.000 ευρώ (αφού έχουν συνυπολογισθεί οι εκπτώσεις δαπανών). Στην περίπτωση που ο αρχικός φόρος (χωρίς τον υπολογισμό των δαπανών) ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ (απόκλιση 40%) τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί από την εφορία να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ειλικρίνεια της δήλωσης. Πρόκειται κυρίως για τα δικαιολογητικά εκείνα που αφορούν το ποσό των τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας, ιατρικές δαπάνες, ασφάλιστρα, εισαγωγή συναλλάγματος, παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.
- Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις πιστωτικές δηλώσεις με τον έλεγχο να επικεντρώνεται στους φορολογούμενους εκείνους των οποίων ο επιστρεφόμενος φόρος που προκύπτει με βάση τις εκπτώσεις δαπανών είναι τουλάχιστον κατά 270% υψηλότερος από εκείνον που θα προέκυπτε χωρίς τον υπολογισμό των δαπανών. Οπως και στο προηγούμενο παράδειγμα εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά των δαπανών που εκπίπτουν προκειμένου να αποδειχθεί η ορθότητα της δήλωσης
- Η τρίτη κατηγορία αφορά όλες τις δηλώσεις που παρουσιάζουν επιστροφή φόρου άνω των 500 ευρώ χωρίς τον υπολογισμό των εκπιπτόμενων δαπανών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Μπέζα, τα κριτήρια ελέγχου θα ισχύσουν σε ατομικό εισόδημα και όχι σε επίπεδο δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση κοινής δήλωσης θα ελεγχθούν ξεχωριστά το εισόδημα και οι εκπιπτόμενες δαπάνες του καθενός συζύγου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το 2003 είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά 142.100 δηλώσεις, 195.203 δηλώσεις το 2004 και 208.376 δηλώσεις το 2005.


«Τρέχουν» οι διασταυρώσεις

Ποιοί θα προτιμηθούν...

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των ηλεκτρονικών δηλώσεων αποτελεί μέρος των διασταυρώσεων, που έχει ξεκινήσει ήδη η ΓΓΠΣ μέσω του μηχανογραφικού συστήματος taxis στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δηλωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι διασταυρώσεις αφορούν κυρίως τον έλεγχο δαπανών και εισοδημάτων από ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ιατρικά έξοδα, τόκους στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας, ασφάλιστρα, αμοιβαία κεφάλαια, παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.
Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της:
- Σε φορολογούμενους που εισέπραξαν μεγάλες επιστροφές φόρου, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης.
- Σε φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δήλωση.
- Σε δηλώσεις με μεγάλα ποσά παρακρατούμενου φόρου ή προκαταβολή, κυρίως αν ο φορολογούμενος δηλώνει εισοδήματα πέραν της μιας πηγής.
- Στα τεκμήρια ανέγερσης οικοδομών, με διασταύρωση των δηλωθέντων (έντυπο Ε1) χρηματικών ποσών με τα υποβληθέντα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους στον χώρο της οικοδομής (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.ά.) για τις συναλλαγές τους με ιδιώτες.
- Στο τεκμήριο αγοράς ακινήτων, όπου ελέγχονται τα δηλωθέντα χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν από τους φορολογούμενους με τα στοιχεία του υποσυστήματος φορολογίας κεφαλαίου.
- Ελεγχο των ποσών που δηλώνουν ως ενοίκιο κατοικίας ή επιχείρησης οι ενοικιαστές με το αντίστοιχο ακαθάριστο εισόδημα των ιδιοκτητών.
- Δηλώσεις με μεγάλες ιατρικές δαπάνες.
- Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν δήλωσαν το όχημα που εμφάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια.
- Διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων από τα αντίγραφα αιτήσεων που υποβάλλουν για νηολόγηση ή μεταβίβαση στις λιμενικές αρχές οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και τα αντίστοιχα στοιχεία των δηλώσεων.
- Επιχειρήσεις με χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τις δηλωθείσες εισαγωγές και εξαγωγές.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης