Οι oργανωτικές αλλαγές του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. στην Τήνο | Taxheaven

Live Search Results

Οι oργανωτικές αλλαγές του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. στην Τήνο

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
/ Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα
* 210-5215109, 5215460, 5215340, 5215343, 5215345,
fax: 210-5225137,
email: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Οργανωτικές αλλαγές του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ στην Τήνο

Με βάση την αναγκαιότητα προσαρμογής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς τη λογιστική του διαχείριση στο Προεδρικό Διάταγμα 80/1997 και επιπλέον προκειμένου να προσαρμοστούν οι οργανωτικές δομές του Ιδρύματος στη νέα πραγματικότητα, που δημιούργησε η απόσχιση του κλάδου υγείας, μετά την υπαγωγή του στον ΕΟΠΥΥ, ο μετασχηματισμός των παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν αδήριτη αναγκαιότητα. Ωστόσο είναι πέρα για πέρα λανθασμένη η εκτίμηση ότι ο μετασχηματισμός υποβαθμίζει την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Το νέο οργανωτικό πλαίσιο βασίζεται:

- στην καλύτερη κατανομή του υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού και οργάνωσή του με βάση τα μεγέθη κάθε μονάδας με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

- στη συνένωση λειτουργικών μονάδων για την εξοικονόμηση πόρων σε όλα τα επίπεδα.

- στην ισότιμη και ισοδύναμη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των επιχειρήσεων είτε επισκέπτονται τα Υποκαταστήματα είτε τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επανεξετάστηκε η λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τήνου και αποφασίστηκε η μετεξέλιξή του σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης ενταγμένο εποπτικά στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σύρου.

Διαβεβαιώνουμε τη Δημοτική Αρχή, τους κοινωνικούς φορείς και το σύνολο των ασφαλισμένων ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζονται.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone