Live Search Results

Νέες διευκρινίσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών

12 Μάρτιος 2014 -- Σχόλια

Το Υπ. Οικονομικών δίνει νέες διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης:

Με την απόφαση ΠΟΛ.1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438Β'/ 24.2.2014), τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 της απόφασης ΠΟΛ.1281/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367 Β'/31.12.2013), και έτσι από 1.1.2014, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι (15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι (5.000) ευρώ.

Όταν δεν πληρείται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα όμως, επί ένταξής τους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων- εξόδων,) μη τήρησης των βιβλίων αυτών, εφόσον δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους συγκεκριμένους αγρότες από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι αγρότες αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ( απλογραφικά, διπλογραφικά). Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή, της μη τήρησης βιβλίων, καταλαμβάνει και τους αγρότες που πριν την 1/1/2014 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον βέβαια δεν ασκούν κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρούν βιβλία, χωρίς να απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories