Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για τις Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών

1 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των οικονομικών εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία -την IFRIC 12 Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών. Οι παραχωρήσεις Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών είναι συμφωνίες με τις οποίες μια κυβέρνηση....

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των οικονομικών εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία -την IFRIC 12 Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών. Οι παραχωρήσεις Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών είναι συμφωνίες με τις οποίες μια κυβέρνηση ή κάποια άλλη οντότητα του δημόσιου τομέα χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημόσιων  υπηρεσιών -όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, οι φυλακές, οι εγκαταστάσεις προμήθειας και διανομής ενέργειας και υδάτων- σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα (διαχειριστές των παραχωρήσεων). Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων παραμένει στο δημόσιο, ο επιτηδευματίας του ιδιωτικού τομέα όμως είναι υπεύθυνος για κατασκευαστικές δραστηριότητες, καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση της υποδομής του δημοσίου τομέα. Η IFRIC 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών.

Η IFRIC 12 δεν πραγματεύεται τη λογιστική απεικόνιση των συμφωνιών παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών από την κυβερνητική πλευρά. Τα ΔΠΧΠ δεν έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμοστούν σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, το International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB -συμβούλιο που λειτουργεί υπό την International Federation of Accountants) ξεκίνησε το δικό του project για τις συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξετάσει σοβαρά τη λογιστική των δικαιοπάροχων του δικαιώματος. Οι αρχές που εφαρμόζονται στην IFRIC 12 θα θεωρηθούν μέρος αυτού του project.

Παρουσιάζοντας την IFRIC 12, ο Robert Garnett, μέλος του IASB και Πρόεδρος της IFRIC, είπε:

Μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τον ιδιωτικό τομέα γίνονται ένα όλο και πιο συνηθισμένο μέσο που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για να απαλλαγούν από τις δημόσιες ευθύνες τους. Η πολυπλοκότητα τέτοιων συμφωνιών δημιουργεί αμφισβητήσεις για την απορρέουσα λογιστική μεταχείριση, και ένα ευρύ φάσμα ομάδων πίεσαν το IASB να εκδώσει οδηγία για το θέμα.

Αναπτύσσοντας την οδηγία της η IFRIC άντλησε εμπειρίες διαχειριστών που συμμετείχαν σε διάφορες παραχωρήσεις δικαιώματος παροχής υπηρεσιών σ όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζοντας το μέγεθος αυτού του project, το IASB παρέτεινε τη συνήθη αναμενόμενη επεξεργασία για προσχέδιο Διερμηνείας διεξάγοντας δημόσια διαβούλευση για να πειστεί ότι η εφαρμογή της Διερμηνείας θα έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή παρουσίαση της οικονομικής θέσης και της οικονομικής απόδοσης των διαχειριστών των παραχωρήσεων. Η ισχυρή, θετική ανταπόκριση σ αυτή τη διαβούλευση έπεισε το IASB ότι τα πράγματα ήταν όντως έτσι .

Ματάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης