Δείτε το τελικό σχέδιο νόμου με τις αλλαγές του, καθώς και την εισηγητική έκθεση , όπως κατατέθηκαν στην βουλή προς ψήφιση.

Οικονομικές Ειδήσεις

1 Δεκέμβριος 2006
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις - Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ΦΠΑ... Taxheaven.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις - Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ΦΠΑ