Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το ν.σχ για μείωση φορολογίας

1 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Κατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την απλούστευση του ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους για το 2007 και το 2008 από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη. ....

Κατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την απλούστευση του ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους για το 2007 και το 2008 από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη. Από το νέο έτος αυξάνεται το αφορολόγητο σε 12.000 ευρώ, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τους συνταξιούχους με μικτό εισόδημα.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας με το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για τη σταδιακή μείωση της φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του ΚΒΣ, γεγονός που διασφαλίζει την ομοιόμορφη εμφάνιση των συναλλαγών για κάθε κατηγορία επιτηδευματιών. Με τις ρυθμίσεις αυτές οι επιχειρήσεις διευκολύνονται δραστικά στις υποχρεώσεις τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοποι καταλογισμοί προστίμων για τυπικές παραβάσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τη φορολογία κεφαλαίου, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Οι διατάξεις για το ΦΠΑ περιλαμβάνουν και διορθωτικές ρυθμίσεις στα ακίνητα, καθώς και ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες φορολογουμένων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Εξάλλου, οι διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων προβλέπουν ρυθμίσεις για τη διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και για την προστασία των μικροοφειλετών, αλλά και όσων έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου προβλέπεται η αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από την 1.1.2007 από τις 11.000 ευρώ στις 12.000 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επίσης προβλέπεται η αύξηση του αφορολόγητου ποσού για τους μη μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) από τις 9.500 ευρώ σε 10.500 ευρώ.

Επίσης διευρύνεται το κλιμάκιο εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι του ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι των 23.000 ευρώ που ισχύει σήμερα). Ο συντελεστής αυτός θα μειωθεί στο 29% το 2007, σε 27% το 2008 και σε 25% το 2009.

Εξάλλου, μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής 40% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000-75.000 ευρώ. Η μείωση θα είναι από το 40% στο 39% το 2007, στο 37% το 2008 και στο 35% το 2009. Ο συντελεστής 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ διατηρείται.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εκτός από τη σύνταξη έχουν εισόδημα και από ακίνητα ή και από γεωργικές επιχειρήσεις. Το εισόδημα των συνταξιούχων αυτών θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς τον περιορισμό του 50% ως προς τη σύνθεση του, όπως ισχύει τώρα. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών οι συνταξιούχοι που συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εισόδημα από ακίνητα ή γεωργική δραστηριότητα.

Εξάλλου, μειώνεται από το 2007 ο αναλογικός συντελεστής του φόρου στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατωτέρου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού σε ποσοστό 3% (από το 6% που είναι τώρα), και σε ποσοστό 1% (από το 3% που είναι τώρα) αντιστοίχως.

Εκπτώσεις δαπανών

Με το άρθρο 2 προτείνεται η αύξηση του ποσού της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά, που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες αναπήρων, από τα 1.900 ευρώ στα 2.400 ευρώ.

Επίσης επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα του φορολογούμενου, ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης του φυσικού αερίου και της δαπάνης εγκατάστασης του συστήματος τηλεθέρμανσης με σκοπό την προώθηση της χρήσης αυτού του συστήματος λόγω των θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία ακινήτων, αναφέρεται ότι μειώνονται οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων από το 10% σε 5% για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια, κλπ και από 5% σε 3% για τα καταστήματα, γραφεία κλπ.

Αυξάνεται σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών με δικαιολογητικά για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων κλπ για όλες γενικά τις οικοδομές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, από το 15% που ίσχυε μέχρι τώρα για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια και από το 5% που ίσχυε μέχρι τώρα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ.

Παράλληλα μειώνεται από 5 σε 3% το ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με δαπάνες του μισθωτή. Η μείωση αφορά αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά.

Για τα μισθώματα κατοικιών που οι φορολογούμενοι θα αποκτήσουν το 2007, το τέλος χαρτοσήμου περιορίζεται στο 1,5% πλέον της εισφοράς του ΟΓΑ, οπότε διαμορφώνεται στο 1,8%.

Πηγή ΕxpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης