Live Search Results

Καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2014

Καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2014 και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 και 65 του ΚΦΕ

Σύμφωνα με τον ΚΦΕ 4172/2013 δε εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες του άρθρου 23 μεταξύ των οποίων και  το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους.

Οι αποφάσεις που ορίζονται στο άρθρο 65 του ΚΦΕ και καθορίζουν τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2014 είναι:

Δ12 1039188 ΕΞ 2014/4.3.2014  Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013.

ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014/4.3.2014 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories