Και στο διαδικτυο όλα τα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς

Επιχειρήσεων Νέα

30 Νοέμβριος 2006
Εύκολη και προσβάσιμη σε κάθε πολίτη γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση και των επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες που λειτουργούν στην ελληνική αγορά, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει πλέον στην ιστοσελίδα της συγκριτικό πίνακα με όλα τα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς. .... Taxheaven.gr

Εύκολη και προσβάσιμη σε κάθε πολίτη γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση και των επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες που λειτουργούν στην ελληνική αγορά, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει πλέον στην ιστοσελίδα της συγκριτικό πίνακα με όλα τα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς. Η δημοσίευση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση όρων διαφάνειας και διευκολύνει τους πολίτες να συγκρίνουν και να επιλέγουν έχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχους πίνακες δημοσιεύει η κεντρική τράπεζα και για τα επιτόκια χορηγήσεων, καθώς και για τα έξοδα και τις προμήθειες των τραπεζικών συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι στις κατηγορίες του πίνακα περιέχονται ορισμένα από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες των τραπεζών, με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους, η αναγραφή των οποίων αποτελεί μέρος μόνον της αναλυτικής ενημέρωσης που μπορούν να αντλούν οι συναλλασσόμενοι, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα ή τα καταστήματα κάθε τράπεζας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Στεγαστική πίστη, καταναλωτική πίστη, πιστωτικές κάρτες, έξοδα και προμήθειες εμβασμάτων, έξοδα/προμήθειες καταθετικών λογαριασμών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη κάθε φορά συμπλήρωση του πίνακα με τα τρέχοντα δεδομένα των τιμολογίων τους.

Πηγή Κέρδος