Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην κλίμακα εισοδήματος ο «αέρας» των επαγγελματικών μισθώσεων

30 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Ακριβά θα πληρώνουν στο εξής τον «αέρα», που εισπράττουν οι εκμισθωτές επαγγελματικών ακινήτων, καθώς από 1.1.2007 ο φόρος για την «άυλη εμπορική αξία» που εισπράττουν από τον μισθωτή θα φτάνει μέχρι και το 40% από 20% που ισχύει σήμερα, αφού ....

Ακριβά θα πληρώνουν στο εξής τον «αέρα», που εισπράττουν οι εκμισθωτές επαγγελματικών ακινήτων, καθώς από 1.1.2007 ο φόρος για την «άυλη εμπορική αξία» που εισπράττουν από τον μισθωτή θα φτάνει μέχρι και το 40% από 20% που ισχύει σήμερα, αφού θα προστίθεται στα εισοδήματα του εκμισθωτή και θα φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα.


Ρεπορτάζ: Γ. Τριανταφύλλου

Ακριβά θα πληρώνουν στο εξής τον «αέρα» που εισπράττουν οι εκμισθωτές επαγγελματικών ακινήτων, καθώς από 1.1.2007 ο φόρος για την «άυλη εμπορική αξία» που εισπράττεται από τον ενοικιαστή του ακινήτου θα φτάνει μέχρι και το 40% από 20% που ισχύει σήμερα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, από το νέο έτος το επιπλέον ποσό που καταβάλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή του ακινήτου θα προστίθεται στα εισοδήματα του εκμισθωτή και θα φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο «αέρας» στις επαγγελματικές μισθώσεις φορολογείται σήμερα με συντελεστή 20% με τον οποίο εξαντλείται και κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση. Από 1.1.2007 τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες το ποσό του «αέρα» που εισπράττουν οι εκμισθωτές θα υπάγεται στη φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα ο φόρος που θα καταβάλλουν να φθάνει ακόμη και το 40% που είναι ο ανώτερος συντελεστής.
Πέραν της ρύθμισης αυτής το νομοσχέδιο θα περιέχει όλες τις νέες ρυθμίσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με κυριότερες, τη δυνατότητα διανομής των αφορολόγητων αποθεματικών των επιχειρήσεων με μειωμένο συντελεστή, τη δυνατότητα συμψηφισμού ζημιάς με κέρδη μελλοντικών χρήσεων χωρίς την υποβολή δήλωσης και την αναμόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με ουσιαστικές απλουστεύσεις στην εφαρμογή του με στόχο την δραστική μείωση των επισκέψεων των επιχειρήσεων στην εφορία. Σε αυτά προστίθενται τα πρόσφατα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας μέσω της αύξησης του αφορολογήτου ορίου και της μείωσης των συντελεστών, την κατάργηση της έκπτωσης στην εφάπαξ καταβολή του φόρου, την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης των δαπανών συντήρησης για εκμισθωτές ακινήτων και την κατάργηση του χαρτοσήμου για ενοίκια.
Κατόπιν αυτών κερδισμένοι από τις αλλαγές θα είναι οι εταιρείες με υψηλά αποθεματικά που θα τα διανείμουν στους μετόχους με μειωμένο φορολογικό συντελεστή, οι μισθωτοί με εισοδήματα άνω των 23.000 ευρώ, καθώς και οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Ειδικότερα οι βασικότερες ρυθμίσεις που επέρχονται με το δεύτερο μέρος τους φορολογικού νομοσχεδίου έχουν να κάνουν:

Φορολογία επιχειρήσεων
- Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διανείμουν τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων αφού προηγουμένως τα αποθεματικά αυτά υπαχθούν σε αυτοτελή φορολογία με μειωμένους συντελεστές (6% για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και 12% για τα λοιπά νομικά πρόσωπα), αντί της φορολόγησής τους με τις γενικές διατάξεις.
- Οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να μεταφέρουν τη ζημία που προκύπτει από τα βιβλία τους και να τη συμψηφίζουν με κέρδη των επόμενων ετών, εφόσον η ζημιά έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προκύπτει, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
- Καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών για όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, με ελάχιστο ποσοστό κέρδους το 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο μετά την επιβολή ΦΠΑ στα έσοδα από πωλήσεις νεόδμητων οικοδομών, αλλά και λόγω της υποχρέωσης των εν λόγω επιχειρήσεων να τηρούν βιβλίο κοστολογίου για κάθε οικοδομή χωριστά,
- Επεκτείνεται, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης, ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών και στις προσωπικές εταιρείες που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και των κατασκευών τεχνικών έργων.

Λοιπές ρυθμίσεις
- Στις περιπτώσεις υποβολής φόρου κληρονομιών και δωρεών, για την επιβολή των αναλογούντων φόρων θα λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές κλίμακες και αξίες του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και όχι του χρόνου υποβολής της δήλωσης.
- Αντικειμενικοποιείται η διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με την παροχή διευκόλυνσης για όλο το ποσό της οφειλής και όχι των ληξιπρόθεσμων δόσεων, με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών.
- Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές μέχρι 300 ευρώ και δεν επιτρέπεται η παρακράτηση μισθού ή σύνταξης που ανέρχεται μέχρι 600 ευρώ μηνιαίως. Επιταχύνεται η είσπραξη των οφειλών πτωχών οφειλετών που προβαίνουν σε ρύθμιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού των πτωχευτικών χρεών τους με το Δημόσιο.
- Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας.
- Καταργείται η έκπτωση του 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου ενώ αντίθετα διατηρείται η έκπτωση του 1,5% στο ποσό της οφειλής όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.
- Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών.
- Οι εργασίες για ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση κατοικιών ηλικίας άνω των 5 ετών μετατάσσονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 9%, αντί του 19% που ισχύει σήμερα.

Πηγή Κέρδος

 

Για το ίδιο θέμα η Ημερησία αναφέρει

Φόρος έως 40% στον «εμπορικό αέρα»


«Xρυσός» γίνεται ο «αέρας» στις επαγγελματικές μισθώσεις από την 1η Iανουαρίου 2007. Tο επιπλέον ποσό, πέραν του μισθώματος, που εισπράττουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι ενοικιάζουν επαγγελματικά ακίνητα θα φορολογείται με συντελεστή έως και 40% από 20% που ισχύει σήμερα.

H νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται σήμερα ση Bουλή προβλέπει ότι κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει θα προστίθεται στα εισοδήματα του εκμισθωτή και θα φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα. Δηλαδή με συντελεστές από 29% έως 40% ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνει ο εκμισθωτής.

Σήμερα ο «αέρας» δηλαδή η άυλη εμπορική αξία (εξοπλισμός, φήμη, πελατεία κ.λπ.) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% με τον οποίο εξαντλείται και κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση. Aπό την 1η Iανουαρίου 2007 τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες το ποσό του «αέρα» που εισπράττουν οι εκμισθωτές θα υπάγεται στη φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα ο φόρος που θα καταβάλλουν να φθάνει ακόμη και το 40%.

Συντάξεις
Eκτός από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων (αύξηση αφορολογήτου ορίου, σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών κ.λπ.) το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει την αύξηση των συντάξεων του OΓA και του EKAΣ καθώς και:

Tην αυτοτελή φορολόγηση με μειωμένους συντελεστές που ορίζονται σε 6% για τις ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και 12% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών για επενδύσεις σε περίπτωση διανομής τους στους μετόχους.
Tην ένταξη στον χαμηλό συντελεστή ΦΠA 9% από 19% των εργασιών για ανακαίνιση, επισκευή, μετασκευή και συντήρηση κατοικιών ηλικίας άνω των 5 ετών. H μετάταξη του ΦΠA στο χαμηλό συντελεστή 9% αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τις εργασίες που γίνονται στην κατοικία από υδραυλικούς, ξυλουργούς, μπογιατζήδες, ηλεκτρολόγους κ.λπ. και όχι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επισκευή.
Tη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού κέρδους 15% επί των ακαθάριστων εσόδων των κατασκευαστικών εταιρειών ακόμη και προσωπικών για τον προσδιορισμό με λογιστικό τρόπο των εισοδημάτων τους.
Tην κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου. H έκπτωση αυτή διατηρείται όταν η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Tη μείωση του συντελεστή ΦΠA από 19% σε 9% σε ορισμένες συσκευές και τεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Aύξηση από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. του όριο στεγαστικών αναγκών υπάρχουσας κατοικίας για την απαλλαγή των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά την αγορά νέας κατοικίας.
Kαταργούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.) για οφειλές μέχρι 300 ευρώ.
Kαταργείται το μέτρο της κατάσχεσης του 25% του μισθού ή της σύνταξης ή των ασφαλιστικών βοηθημάτων για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους οφειλέτες του Δημοσίου εφόσον ο μισθός ή η σύνταξη ή τα βοηθήματα δεν υπερβαίνουν τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης