Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση άρνησης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων

29 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Β τμήμα του Συμβουλίου της επικρατείας έκρινε - παραπέμποντας το ζήτημα και στην Ολομέλεια του δικαστηρίου - ότι η άρνηση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο θεώρησης βιβλίων και δεν είναι ακυρωτική διαφορά, προσβαλλόμενη ενώπιον του Συμβούλιο της Επικρατείας..

Το Β τμήμα του Συμβουλίου της επικρατείας έκρινε - παραπέμποντας το ζήτημα και στην Ολομέλεια του δικαστηρίου - ότι η άρνηση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο θεώρησης βιβλίων και  δεν είναι ακυρωτική διαφορά, προσβαλλόμενη ενώπιον του Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι  η άρνηση αυτή θεωρήσεως φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ως συνέπεια της ανακλήσεως χορηγηθείσας από τον Προϊστάμενο της αρμοδίας ΔΟΥ βεβαιώσεως εγκαταστάσεως εσωτερικού, συνδέεται στενά και αναγκαία με την ατομική φορολογική υποχρέωση της επιχειρήσεως. Ως εκ τούτου, η αμφισβήτηση της νομιμότητας της πράξεως αυτής υπόκειται σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 
Πηγή ΕπιχείρησηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης