Αποτελέσματα live αναζήτησης

CRM & ERP λύσεις σε ενοποιημένο περιβάλλον από τη SoftOne

28 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η SoftOne υιοθέτησε από την αρχή η άποψη ότι οι CRM εφαρμογές λειτουργούν καλύτερα όταν είναι πλήρως ενταγμένες στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού. Για τις CRM λύσεις της η SoftOne αξιοποιεί την ενότητα – πλατφόρμα Business Processes....

Πληθαίνουν συνεχώς οι λύσεις CRM που υλοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Soft1 της Soft One Technologies Α.Ε.
 
Η SoftOne υιοθέτησε από την αρχή η άποψη ότι οι CRM εφαρμογές λειτουργούν καλύτερα όταν είναι πλήρως ενταγμένες στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού. Για τις CRM λύσεις της η SoftOne αξιοποιεί την ενότητα – πλατφόρμα Business Processes, ενότητα που είναι επιλέξιμη και πλήρως ενταγμένη στον κορμό των συστημάτων Soft1 300 & Soft1 ERP.
Με αυτόν τον τρόπο, οι λύσεις της SoftOne αξιοποιούν πλήρως τα στοιχεία Συναλλασσομένων, Εργαζομένων, Αποθήκης, Υπηρεσιών, Δαπανών, Έργων, Μέσων, Συμβάσεων, Κόστους & Χρόνου (που ούτως ή άλλως τηρούνται στις διάφορες ενότητες του συστήματος) και επιλύουν με δραστικό τρόπο ζητήματα job costing σε όλες τις ενέργειες που διαχειρίζεται το σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται από τις πληροφορίες που προσφέρει η ενότητα Μισθοδοσίας, που είναι επίσης ενταγμένη στο κεντρικό σύστημα!.
 
Η διαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται είναι ασύγκριτη καθώς το σύστημα λειτουργεί πολύ γρήγορα, προσομοιώνοντας ακριβέστερα την επιχείρηση του πελάτη και χωρίς να απαιτείται καμία διασύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές. H επιχειρησιακή πληροφόρηση συνδυάζεται με την εμπορική και την οικονομική σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, προσφέρεται στη διοίκηση της επιχείρησης άριστη εικόνα των λειτουργιών και διαδικασιών, πλήρως αποτιμημένων.
 
Μέχρι σήμερα με το Soft1 έχουν υλοποιηθεί ποικίλες λύσεις CRM Πωλήσεων, Υποστήριξης Πελατών αλλά και μικτές, κυρίως σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και εμπορικές που επιθυμούν την οργάνωση των τμημάτων Marketing & Πωλήσεων ή/και των τεχνικών τους τμημάτων.
 
Η ενότητα Business Processes του Soft1, εκτός από την εφαρμογή της σε θέματα CRM, έχει χρησιμοποιηθεί και για ένα ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών (διαχείρισης πρωτοκόλλου, αρχείων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ζητημάτων Διαχείρισης Προσωπικού, συνδέσεων με συστήματα ωρομέτρησης ή τηλεφωνικά κέντρα, γραφείων κίνησης / οχημάτων, web traffic, ερευνών marketing), δημιουργώντας λύσεις που πάντα έχουν το πλεονέκτημα ότι λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης και σαν αναπόσπαστο μέρος του.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης