Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου

28 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών και επιχειρήσεων στον τομέα του real estate και του τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί το δικό του «Περιουσιολόγιο», χαρτογραφώντας ηλεκτρονικά όλη την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. ...

Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών και επιχειρήσεων στον τομέα του real estate και του τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί το δικό του «Περιουσιολόγιο», χαρτογραφώντας ηλεκτρονικά όλη την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου.


Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Ο.Ο.) ολοκλήρωσε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας του Υπ.Ο.Ο.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» που θα επιτρέπει την πλήρη καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας. Με το έργο αυτό, όπως αναφέρει η ΓΓΠΣ επιτυγχάνεται σημαντική υποβοήθηση του διοικητικού έργου των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για:
- Την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με την ενοποίηση όλης της διάσπαρτης πληροφορίας σε μία ηλεκτρονική γεωγραφική βάση δεδομένων.
- Τη μείωση, χρονικά και οικονομικά, της επιβάρυνσης των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο με την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών με τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής.
- Τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις πολιτών και επιχειρήσεων στο τομέα του real estate και τουρισμού, ειδικά σε μη αστικές περιοχές.
- Τη διευκόλυνση της χάραξης περιβαλλοντικής και οικονομικής πολιτικής με την καταγραφή και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.
- Τη δημιουργία υποδομής που βασίζεται σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας για τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων.

Πηγή Κέρδος Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης