Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΙΟ: Εγκύκλιος για την ομαλή ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

27 Νοέμβριος 2006
  • Οδηγίες για την ομαλή ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του....

Οδηγίες για την ομαλή ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, προκειμένου να καταστεί δυνατή μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των πιστώσεων και η αποφυγή επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του 2007, θα πρέπει:

-οι δαπάνες του 2006 -οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους (οδοιπορικά, συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίες κλπ)- να βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2007 υπό την προϋπόθεση ότι υπήρχε σχετική πίστωση για την αιτία της δαπάνης στον αντίστοιχο ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006.

- τα δικαιολογητικά των δαπανών που θα αποσταλούν στις υπηρεσίες των φορέων μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2006 θα πρέπει να ελεγχθούν, να εκκαθαριστούν και να εκδοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα και να διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2006.

Πηγή Kέρδος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης