Αποτελέσματα live αναζήτησης

Easy Entry Έσοδα Έξοδα λέγεται η πρόταση της Softline για την τήρηση των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων.

27 Νοέμβριος 2006
  • Από την εταιρία που από το 1992 διαθέτει στην αγορά το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα φορολογίας εισοδήματος και πρώτη επίσης παρουσίασε εφαρμογή Αντικειμενικών Αξιών με χάρτες το 1997, τώρα και βιβλίο Εσόδω-Εξόδων με την ίδια χαρακτηριστική ευκολία χρήσης που διακρίνει τις εφαρμογές της εταιρίας. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ενώ...
Από την εταιρία που από το 1992 διαθέτει στην αγορά το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα φορολογίας εισοδήματος
και πρώτη επίσης παρουσίασε εφαρμογή Αντικειμενικών Αξιών με χάρτες το 1997,
τώρα και βιβλίο Εσόδω-Εξόδων με την ίδια χαρακτηριστική ευκολία χρήσης που διακρίνει τις εφαρμογές της εταιρίας.
Το πρόγραμμα αυτό περιέχει ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ενώ σε σύνδεση με την επιτυχημένη εφαρμογή μας Ρευματοδότηση Οικοδομής,
συνδέεται και παράγει όλα τα σχετικά έντυπα για τη ρευματοδότηση καθώς και σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις
Βιβλίο προϋπολογιστικού κόστους και Βιβλίο Απολογιστικού κόστους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ TAXHEAVEN προσφέρουμε το Easy Entry Έσοδα Έξοδα μόνον 350� πλέον Φ.Π.Α
αντί της κανονικής του τιμής, 600�, μέχρι τις 15/1/2007

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης