Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα φορολογηθούν τα αποθεματικά των τραπεζών

27 Νοέμβριος 2006
  • Προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρέχει το υπουργείο Οικονομικών στις τράπεζες προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη δήλωση για την απόδοση του αναλογούντος φόρου για τα αποθεματικά που είχαν σχηματίσει μέχρι τις 31.12.2005 έτσι ...

Προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρέχει το υπουργείο Οικονομικών στις τράπεζες προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη δήλωση για την απόδοση του αναλογούντος φόρου για τα αποθεματικά που είχαν σχηματίσει μέχρι τις 31.12.2005 έτσι ώστε στη συνέχεια, να είναι ελεύθερες να τα διανείμουν, να τα κεφαλαιοποιήσουν ή να τα εξάγουν στο εξωτερικό.


Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει οι τράπεζες να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη δήλωση για την απόδοση του αναλογούντος φόρου για τα αποθεματικά που είχαν σχηματίσει μέχρι τις 31.12.2005, προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια, να τα διανείμουν, να τα κεφαλαιοποιήσουν ή να τα εξάγουν στο εξωτερικό. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, τότε θα θεωρείται εκπρόθεσμη, οπότε επί του οφειλόμενου φόρου θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ύψους 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης,
Ειδικότερα, με χθεσινή του εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη ρύθμιση περί αυτοτελούς φορολόγησης των αποθεματικών των τραπεζών με την οποία εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. Με την εγκύκλιο καθορίζεται τόσο το ύψος του φόρου που επιβάλλεται ανά κατηγορία αποθεματικού (15% ή 10%) αλλά και ποιες κατηγορίες αποθεματικών εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση. Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου (ΠΟΛ:1135/2006) μπορείτε να το δείτε :

» ΠΟΛ. 1135/22.11.06 Αυτοτελής φορολογία αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από τραπεζικές επιχειρήσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης