Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή Διαμαρτηρίας για φορολογικούς Μηχανισμούς από την ΠΟΦΕΕ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Με το παρόν προσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι: «8.3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1ου του 1809/1998 αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ......

Π.Ο.Φ.Ε.Ε


ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46
ΑΘΗΝΑ 104-34
ΤΗΛ: 2108253445
 FAX: 2108253446
E-mail: [email protected].

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ.545/4787/94
Προς: Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Αλογοσκούφη Γεώργιο

Κοινοποίηση:
1) Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κ. μπέζα Αντώνιο
2) Γεν. Γραμματέα Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Ανδριανόπουλο Νικόλαο
3) Κ.Β.Σ


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006
Αρνητικά Σημεία
- Προβληματισμοί από την εφαρμογή των ΕΗΑΔΣ στις Εκτυπώσεις των Βιβλίων

Με το παρόν προσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι:
«8.3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1ου του 1809/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« 5. Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ 186/92), που τηρούν τα βιβλία ή εκδίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, υποχρεούνται για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων κατά την τήρηση, έκδοση και διαφύλαξή των βιβλίων και στοιχείων τους, στη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης του νόμου αυτού. (10.δ. Ισχύς από την δημοσίευση)»


Η άποψη του μαχόμενου κλάδου των Φοροτεχνικών Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών εκφραζόμενη από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., εναρμονισμένο με τη λαϊκή ρήση  <να σκεπάσει έναν λάκκο ανοίγοντας έναν μεγαλύτερο λάκκο> , κι αυτό γιατί, εκτός από το σεβαστό κόστος για την μικρομεσαία επιχείρηση, την τεράστια αναστάτωση από τον καταμερισμό της ευθύνης για την ορθή τήρηση του νόμου και την δημιουργία δυσλειτουργίας των λογιστηρίων των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.


Θεωρούμε όμως ότι η υποχρέωση χρήσης μηχανισμού (των ίδιων ή διαφορετικών προδιαγραφών) για τα μηχανογραφικά τηρούμενα βιβλία θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση και κόστος στις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες οι οποίες


παρακολουθούνται από τα μέλη μας, Λογιστές-Φοροτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες, και τα βιβλία τους τηρούνται-ενημερώνονται στα γραφεία μας μακριά από την επιχείρηση ή στην έδρα της επιχείρησης.
Ανάλογα όσο και εύλογα είναι τα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται για πρακτικά και πολύπλευρα προβλήματα που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή αυτής της «πρότασης»:


1. Οι παραπάνω φορολογικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης (ή στο γραφείο του Λογιστή-Φοροτεχνικού όπου ενημερώνονται και εκτυπώνονται σήμερα τα βιβλία λόγω της αναγκαίας ύπαρξης ανάλογων λογιστικών προγραμμάτων στο γραφείο του ) ;
2. Πως θα εκτυπώνονται τα βιβλία στην έδρα της επιχείρησης όταν δεν υπάρχει εκεί Η/Υ και τα δεδομένα βρίσκονται στον Η/Υ του Λογιστή-Φοροτεχνικού;
3. Οι παραπάνω μηχανισμοί θα βρίσκονται όλοι στα γραφεία των Λογιστών-Φοροτεχνικών και θα γίνεται εναλλαγή όταν θα εκτυπώνονται τα θεωρημένα βιβλία των φορολογουμένων και αν ναι ποιος μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση ανθρώπινου λάθους κάποια στιγμή;
4. Οι φορολογικοί μηχανισμοί θα είναι ένας για κάθε φορολογούμενο ή ένας για κάθε γραφείο Λογιστή-Φοροτεχνικού (ένας για όλους τους πελάτες του που δεν έχουν Η/Υ με αντίστοιχη γνωστοποίηση στην Δ.Ο.Υ. του κάθε φορολογούμενου) ;
5. Σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής των μηχανισμών ποιος θα έχει την ευθύνη γι αυτούς (εάν αυτοί είναι πολλοί και λειτουργούν στο γραφείο του Λογιστή-Φοροτεχνικού); Θεωρείται δεδομένο ότι ο κλάδος μας θα αποδεχθεί να αναλάβει και αυτή την ευθύνη αδιαμαρτύρητα;
6. Ποιος επιχειρηματίας θα αποδεχθεί να έχει αυτός την ευθύνη για έναν φορολογικό μηχανισμό που θα λειτουργεί εκτός της έδρας του ;
7. μπορούν οι μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να επωμισθούν το κόστος προμήθειας και Η/Υ αλλά και προγραμμάτων (που θα εγκατασταθεί στην έδρα τους – υπάρχει δεν υπάρχει ο αναγκαίος λειτουργικός χώρος) για να λειτουργεί εκεί και ο «υποχρεωτικός» φορολογικός μηχανισμός ;
8. με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μια φορολογική ταμειακή μηχανή θα μπορέσουν να αναλάβουν και το κόστος εφαρμογής ενός «υποχρεωτικού μέτρου» αλλά και την ετήσια συντήρησή του; Πιστεύουμε ότι η πρόταση του μέτρου αυτού δεν προσθέτει επιπλέον δυνατότητες στον ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου για την μείωση της φοροδιαφυγής.


Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που έχει άμεση και αντικειμενική εμπειρία, σαν άμεσος υλοποιητής των από τον νόμο προβλεπόμενων, σε συνάρτηση με την ανάγκη να αφεθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας απερίσπαστες στην αναγκαία και στο σύνολο δραστηριότητά της, δεν είναι σοφό να επιβαρύνονται με πρόσθετα οικονομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα. Έχουμε λοιπόν (δικαιολογημένα πιστεύουμε) την υποψία ότι τα οποία μικρά οφέλη προς τους φορολογούμενους επιχειρηματίες που δόθηκαν μέσα από τις προτάσεις της επιτροπής και αποτυπώθηκαν στο προσχέδιο αποσκοπούν στο να περάσει «απαρατήρητη» η πολύ «περίεργη» αυτή διάταξη που επιμένουμε, ξανά, ότι δεν προσφέρει τίποτε στην καταπολέμηση της παραοικονομίας και τις φοροδιαφυγής, αλλά σίγουρα θα συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα μέσω τις φορολογίας και την αύξηση των προστίμων (ο νέος Κ.Β.Σ. προβλέπει πολύ πιο αυστηρά πρόστιμα σχετικά με τους ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς) από ακούσιες παραβάσεις λόγω της δημιουργουμένης πολυπλοκότητας σε μια διαδικασία που θεωρητικά προσπαθούμε να απλοποιήσουμε.
Γι’ αυτό υποβάλλουμε το αίτημα να αποσυρθεί η διάταξη και να δρομολογηθούν διαβουλεύσεις για τον εντοπισμό της ορθότερης λύσης.

Με Τιμή

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Πανίδης Αβραάμ

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης