Ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο

Εργατικά - Ασφαλιστικά

24 Νοέμβριος 2006
Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοινώνεται, μετά από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, ότι το Β/Δ 750/71 βρίσκεται σε ισχύ και σύμφωνα με αυτό επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους..... Taxheaven.gr

Ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο

Ανακοίνωση


Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοινώνεται, μετά από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, ότι το Β/Δ 750/71 βρίσκεται σε ισχύ και σύμφωνα με αυτό επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων:


α) κατά την Κυριακή την συμπίπτουσα μεταξύ της 18 ης Δεκεμβρίου μέχρι και της

24 ης Δεκεμβρίου κάθε έτους και

β) κατά την τελευταία Κυριακή κάθε έτους εφ όσον αυτή συμπίπτει με την 31 η

Δεκεμβρίου.