Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και μέσω ΚΕΠ η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια

24 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν από τις αρχές του 2007 τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταχύτερα και πιο εύκολα τις συναλλαγές τους με τα 59 Επιμελητήρια της χώρας, μέσα από τα ΚΕΠ και από ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, όπως ανακοίνωσε ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος. ...

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν από τις αρχές του 2007 τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταχύτερα και πιο εύκολα τις συναλλαγές τους με τα 59 Επιμελητήρια της χώρας, μέσα από τα ΚΕΠ και από ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, όπως ανακοίνωσε ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος.


Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και του Στόχου 2 «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» χρηματοδότησε με 1,7 εκατ. ευρώ τη δημιουργία της «Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Συνεργασίας Επιμελητηρίων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
Αξιοποιώντας την υφιστάμενη πύλη «Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επιχειρηματική πληροφόρηση γύρω από χρήσιμες θεματικές ενότητες όπως: ειδήσεις, νέα από τον Επιμελητηριακό χώρο, κλαδικές μελέτες, επιχειρηματικούς καταλόγους, εκθέσεις, σεμινάρια, προγράμματα χρηματοδότησης, προσφορά-ζήτηση προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών συνεργασιών από όλο τον κόσμο κ.α.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία και είναι προσπελάσιμες μέσω του Διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-boss.gr .
Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και μέσω ΚΕΠ.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης της Ψηφιακής Στρατηγικής, το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου 800.000) θα έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει ολοκληρωμένες συναλλαγές με το Επιμελητήριο στο οποίο ανήκει, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας μέσω ΚΕΠ.
Οι κατηγορίες υπηρεσιών που υποστηρίζονται, περιλαμβάνουν:


Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων των Επιμελητηρίων
Έλεγχο Επωνυμιών Επιχειρήσεων σε τοπικό και Πανελλήνιο επίπεδο
On-line εξόφληση υποχρεώσεων (συνδρομές) προς τα Επιμελητήρια, κ.λπ.
Εκτός από τα ΚΕΠ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται και με ένα απλό τηλεφώνημα στο 1564Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης