Δεν υποβάλλεται εντός 2 ημερών το έντυπο Ε4 στις περιπτώσεις που γίνεται συμπλήρωση του νέου Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών | Taxheaven

Live Search Results

Δεν υποβάλλεται εντός 2 ημερών το έντυπο Ε4 στις περιπτώσεις που γίνεται συμπλήρωση του νέου Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

13 Φεβρουάριος 2014 -- Σχόλια

Σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε από το Υπ.εργασίας, προκύπτει ότι εφόσον, κατά την τροποποίηση ωραρίου εργασίας συμπληρωθεί το νέο "Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών", δεν απαιτείται ταυτόχρονα και η υποβολή του Εντύπου Ε4 στο Π/Σ Εργάνη.

Από το σχετικό κείμενο της εγκυκλίου διαβάζουμε τα εξής:
"Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στοιχεία που σχετίζονται με αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης οφείλει πλέον να τις καταγράφει πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους, στο λεγόμενο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, το οποίο θεσμοθετήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α'88), χωρίς να έχει πλέον την υποχρέωση να υποβάλλει ηλεκτρονικά, εντός δύο ημερών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το τροποποιητικό έντυπο Ε4 όπως προβλεπόταν από την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α'222) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της υπ.αριθμ. 28153/126/28.8.2013 (Β' 2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας."

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone