Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση Φ.Μ.Υ. από 1.1.2014 και μετά

11 Φεβρουάριος 2014

Σχετικά με την δήλωση και την απόδοση του παρακρατούμε


νου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις για περιόδους μετά την 1.1.2014, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

i. Πολλοί συνάδελφοι έχουν επικοινωνήσει με τον κόμβο και έχουν στείλει e-mail ρωτώντας γιατί δεν έχουν αναρτηθεί στο ημερολόγιο του κόμβου οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Υ. και αντίστοιχα για την καταβολή του φόρου αυτού.

ii. Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι, από 1.1.2014 δεν ισχύει πλέον ο ν.2238/1994, συνεπώς δεν υφίστανται οι διατάξεις που αφορούσαν στην υποβολή της δήλωσης και στην απόδοση Φ.Μ.Υ. με το τρόπο που ξέραμε μέχρι το τέλος της χρήσης 2013.

iii. Για την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Υ από 1.1.2014 και μετά δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση η οποία να ορίζει τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 του νέου Κ.Φ.Ε (ν.4172/2013).

iv. Σχετικά με την καταβολή του φόρου (Φ.Μ.Υ), η παράγραφος  6 του άρθρου 60 του νέου Κ.Φ.Ε. ορίζει ότι, αυτός αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με το θέμα των προθεσμιών που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις και να ελέγχουν ενδελεχώς τις προθεσμίες που αναρτώνται στο διαδίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί ημερολόγια φορολογικών υποχρεώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο που αναφέρουν ότι μέσα στο μήνα αυτόν οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. του μηνός Ιανουαρίου 2014, επικαλούμενοι μάλιστα τις διατάξεις του ν. 2238/1994, που όπως ήδη αναφέρουμε έχουν καταργηθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης