Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την «φορολογική τους ησυχία»

22 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Μέχρι και 2% του τζίρου τους κοστίζει σήμερα στις επιχειρήσεις η αγορά της «φορολογικής τους ησυχίας». Παρά το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει σημαντικά, επιπλέον έλεγχοι, έκτακτες εισφορές, ρυθμίσεις περαίωσης..

Μέχρι και 2% του τζίρου τους κοστίζει σήμερα στις επιχειρήσεις η αγορά της «φορολογικής τους ησυχίας». Παρά το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει σημαντικά, επιπλέον έλεγχοι, έκτακτες εισφορές, ρυθμίσεις περαίωσης υποθέσεων κ.λπ. διογκώνουν τη δαπάνη του φόρου μέχρι και 80% πάνω από τον θεσμοθετημένο φορολογικό συντελεστή.


Το εντυπωσιακό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής κ. Σταύρος Κώστας σε ειδική ημερίδα με θέμα τα «Χρονίζοντα φορολογικά προβλήματα των επιχειρήσεων στην τελική ευθεία της φορολογικής μεταρρύθμισης», παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Το «τιμολόγιο» εξαγοράς του... λευκού φορολογικού μητρώου κυμαίνεται από 0,5% - 2% επί του καθαρού τζίρου, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και το είδος της δραστηριότητάς τους. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε ο πρόεδρος, αποτελεί μέχρι σήμερα σιωπηρή πεποίθηση, διάχυτη στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.


Είναι βεβαιωμένη πεποίθηση μέσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας, ότι αν οι επιχειρήσεις δεν καταβάλουν αναγκαστικά ένα ποσοστό λογιστικών διαφορών 0,5% - 2% επί του τζίρου τους δεν θα βρουν την ησυχία τους. Απεναντίας θα ταλαιπωρηθούν με πολλαπλάσια ποσά αμφισβητήσεων στα διοικητικά, ίσως ακόμη και ποινικά δικαστήρια.
Πρόκειται, υπογράμμισε, για ένα ποσό τεχνιτών λογιστικών διαφορών, οι οποίες κάτω από την εξυπηρετική νομιμοφάνεια του διοικητικού συμβιβασμού βοηθούν την επιχείρηση να αγοράσει, κατά το κοινώς λεγόμενο, την ησυχία της. Η μείωση του συντελεστή εκφυλίζεται από την πολυνομία, την ασάφεια, την αβεβαιότητα και τη δυσλειτουργία των ρυθμιστικών διατάξεων που εξυπηρετούν την ασύμμετρη φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων στους ελέγχους. Κύριες αιχμές, η αυθαίρετη απόρριψη γνήσια παραγωγικών δαπανών αλλά και η αποτροπή των επιχειρήσεων για προσφυγή στη δικαστική εξουσία.

Υπουργείο Οικονομικών
Το πρόβλημα, πάντως, αναγνώρισε εμμέσως και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Μπέζας, τονίζοντας ότι έχει περιορισθεί σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια μέσω των απολύτως στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται με αντικειμενικά κριτήρια και περιορίζουν την αυθαιρεσία των ελεγκτικών οργάνων. Στο σημείο αυτό ο κ. Μπέζας ανέφερε ότι το υπουργείο προχώρησε στον εμπλουτισμό όλων των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται υποχρεωτικά κατά τον έλεγχο από τους φορολογικούς ελεγκτές, ενώ ειδικά για τους τακτικούς ελέγχους επεσήμανε ότι έχει καθοριστεί αντικειμενική διαδικασία επιλογής των υποθέσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Πέραν αυτών και μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, τόνισε ο υφυπουργός, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην απλούστευση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμβάλλοντας στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα φορολογικά δεδομένα. Παράλληλα με την αναβάθμιση του Taxis έχουν απλοποιηθεί σημαντικά οι διαδικασίες και έχουν μειωθεί οι επισκέψεις των φορολογουμένων στις εφορίες.
Οι φορολογικές ρυθμίσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, αναγνώρισαν από την πλευρά τους ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Ν. Ανδριανόπουλος και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κ. Κ. Λυμπέρης υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι φορολογικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα του ελέγχου ακόμη και των υποθέσεων που έχουν περαιωθεί στην περίπτωση που υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία για φορολογικές παραβάσεις.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων απάντησε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκης δεν λύνει το πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να γίνει, υπογράμμισε, είναι η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη και να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Ειδικά για το θέμα των φορολογικών συντελεστών ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπάρχει φορολογική ευελιξία και όχι καθολική μείωση για όλες τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης, όταν υπάρχουν συγκυριακά κέρδη, όπως στην περίπτωση των εισαγωγικών επιχειρήσεων λόγω των κινεζικών προϊόντων ή των εταιρειών πετρελαίου λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων θα μπορούσε ο συντελεστής να είναι λίγο μεγαλύτερος για να ελαφρυνθούν οι υπόλοιπες εταιρείες. Στο σημείο αυτό ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι τα έσοδα του Δημοσίου από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων θα αντιπροσωπεύουν το 2007 το 2,7% του ΑΕΠ έναντι 3,3% (όσο και ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ) την περίοδο 1995-2002. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περισσότερους φόρους σε σχέση με τα νομικά από ό,τι στο παρελθόν. Υπεραμύνθηκε δε του μέτρου σχηματισμού των αφορολόγητων αποθεματικών για επενδύσεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα εύλογο διάστημα.

ΣΕΒ
Για την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα του φορολογικού συστήματος που προκύπτει κυρίως από τις φορολογικές διαφορές, έκανε λόγο και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ κ. Δ. Νικολάου, ζητώντας μεταξύ άλλων την κωδικοποίηση του ήδη ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, την εκ προοιμίου αξιολόγηση κάθε νέας φορολογικής ρύθμισης ως προς τη σαφήνειά της και την αποφυγή συνεχούς έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων. Η συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, υπογράμμισε ο κ. Νικολάου, στον φόρο εισοδήματος του οικονομικού έτους 2005, υπερβαίνει το 63,5% του συνολικού φόρου και πιθανότατα πλησιάζει το 70%. Αυτό προκύπτει με βάση την επεξεργασία των στοιχείων του Στατιστικού Δελτίου Φορολογικών δεδομένων και η σχετική ανάλυση υπάρχει στο σχετικό Δελτίο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ.

ΚΒΣ
Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν είναι και τόσο αθώος σε ό,τι αφορά την ασύμμετρη έκβαση των φορολογικών ελέγχων. Ακριβώς για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο τάσσεται υπέρ της ριζικής αναθεώρησης του ΚΒΣ ή και την πλήρη κατάργησή του για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ που διατηρεί ΚΒΣ με τέτοιες τυπολατρικές διατάξεις.
«Οποιος εντοπισθεί να γνωρίζει τον ΚΒΣ, θα πρέπει να βραβευθεί» αναγνώρισε από την πλευρά του ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι η πολυπλοκότητα δεν προσδίδει προβλεψιμότητα στα έσοδα του Δημοσίου, καθιστώντας δύσκολο οποιονδήποτε προγραμματισμό.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης