Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου

10 Φεβρουάριου 2014 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

14 Φεβ 2014
 1. 14 Φεβ 2014 Υποβολή δήλωσης στο μητρώο για την ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς . Για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
17 Φεβ 2014
 1. 17 Φεβ 2014 Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων
20 Φεβ 2014
 1. 20 Φεβ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 2. 20 Φεβ 2014 Απογραφή αποθεμάτων
 3. 20 Φεβ 2014 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου τιμολογίων αγοράς
 4. 20 Φεβ 2014 Υποβολή από τους μηχανικούς κατάστασης έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους εντολείς τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και από το ΤΕΕ υποβολή κατάστασης των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
26 Φεβ 2014
 1. 26 Φεβ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 2. 26 Φεβ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 3. 26 Φεβ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
28 Φεβ 2014
 1. 28 Φεβ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Δεκεμβρίου 2013 - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου
 2. 28 Φεβ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 3. 28 Φεβ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 4. 28 Φεβ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 5. 28 Φεβ 2014 Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα
 6. 28 Φεβ 2014 Ετήσια παροχή στους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σημαία, καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία (ν.4223/2013)
 7. 28 Φεβ 2014 Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν
 8. 28 Φεβ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 9. 28 Φεβ 2014 Διαβίβαση στοιχείων συγκεκριμένων επαγγελματιών - επιχειρήσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών
 10. 28 Φεβ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 11. 28 Φεβ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης