Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με αμερικανικά πρότυπα από αρχές του 2007 - Ηλεκτρονικοί φοροέλεγχοι σε online σύνδεση με Taxis

21 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Με Αμερικάνικα Πρότυπα και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πραγματοποιούν από το επόμενο έτος τους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών....

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή σε όλους τους προϊσταμένους των ΔΟΥ όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.


Με Αμερικάνικα Πρότυπα και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πραγματοποιούν από το επόμενο έτος τους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εφοδιαστεί με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά όπλα και, σε πρώτη φάση, 2.000 ελεγκτές θα αποκτήσουν laptop για να έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους φορολογικό στοιχείο των επιχειρήσεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών κατά τη διεξαγωγή τακτικού ή προσωρινού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα «επισκέπτονται» πλέον τις επιχειρήσεις με ένα laptop ανά χείρας, μέσω του οποίου θα συνδέονται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του Taxis αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρείας. Τα στοιχεία θα αφορούν κυρίως μεγάλες επιστροφές ΦΠA, παρουσίαση φορολογικών παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου μέσω Xρηματιστηρίου, επιδοτήσεις, κ.λπ..

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία που θα καταχωρεί στον φορητό του υπολογιστή ο ελεγκτής θα αποστέλλονται στο Taxis, για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις, ενώ στην περίπτωση που διαπιστώνεται φορολογική παράβαση θα εκτυπώνεται άμεσα σημείωμα με το πρόστιμο που αναλογεί στον παραβάτη.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δράσης για περιορισμό της φοροδιαφυγής και αύξησης των δημοσίων εσόδων, αφού θα εντοπίζονται ευκολότερα όσοι χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, ενώ για κάθε ελεγχόμενο επιτηδευματία θα δημιουργείται παράλληλα και «ηλεκτρονικός φάκελος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω μέτρο θα συμβάλει στην επίσπευση των ελεγκτικών διαδικασιών και στην επιβολή των προστίμων στους παραβάτες αφού, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του υπουργείου, «ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες».

Οι παράγοντες του υπουργείου αναφέρουν μάλιστα ότι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που θα «τρέχει» στους φορητούς υπολογιστές θα περιέχει πλήθος πληροφοριών που θα κατευθύνουν και βοηθούν το έργο των ελεγκτών όπως στοιχεία για τους εκδότες και λήπτες πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων κ.λπ..

Έτσι, κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου οι ελεγκτές θα έχουν άμεσα πληροφορίες για το φορολογικό προφίλ του ελεγχόμενου, ενώ ανάλογα με τα αποτελέσματα των λογιστικών επαληθεύσεων ο φορητός υπολογιστής θα «καθοδηγεί» τον εφοριακό για το ποιες πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα της οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης επιχείρησης, αλλά και πώς να εντοπιστούν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις.

Με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο οι ελεγκτές, πριν ξεκινήσουν το προσωρινό ή τακτικό έλεγχο στην επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία, θα έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ζητήσουν από το δικαστικό τμήμα της Εφορίας σχετικό σημείωμα για το ύψος των τυχόν βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελεγχόμενου επιτηδευματία ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του από το μηχανογραφικό σύστημα συμπληρωμένο και με τις οφειλές του από άλλες ΔΟΥ.

Με την έναρξη του ελέγχου ο ελεγκτής θα κοινοποιεί στην επιχείρηση τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη της. Ο επιτηδευματίας θα καλείται να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στους υπόχρεους που δεν προσέρχονται στην Εφορία για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο θα τους επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών όπως κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων), πλειστηριασμοί ακινήτων, προσωποκράτηση κ.λπ..

Στο πλαίσιο πάντως των αλλαγών που σχεδιάζονται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή σε όλους τους προϊσταμένους των ΔΟΥ όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αλλά και σε επιτηδευματίες που έστω και σε μια ανέλεγκτη χρήση έχουν δηλώσει ζημίες, καθώς και σε όσους εμφανίζουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ ή έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών.

Δεκαέξι κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, θα επιλέγονται για έλεγχο με βάση 16 κριτήρια:

α. Όταν έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζημία από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

β. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.

γ. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

δ. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

ε. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

στ. Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

ζ. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

η. Όταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν μεγάλα ποσά δαπανών.

θ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.

ι. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.

ιβ. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ.

ιγ. Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με τον συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.

ιδ. Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για αναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για αμοιβαία συνδρομή.

ιε. Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

ιστ. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι ποσοστό έως και 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων θα προέρχεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να συντρέχουν τα παραπάνω κριτήρια.

Επαληθεύσεις

Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, θα διενεργούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι ακόλουθες επαληθεύσεις:

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ.

2. Αν τα βιβλία τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

3. Εάν καταχωρήθηκαν ορθά στα βιβλία οι λιανικές πωλήσεις (από τα αθροίσματα "Ζ" των φορολογικών ταμειακών μηχανών), οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, οι χονδρικές πωλήσεις (από τα οικεία τιμολόγια πώλησης) και γενικά τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου.

4. Εάν εκδόθηκαν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης και γενικώς φορολογικά στοιχεία αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συμφωνητικά.

5. Εάν καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά επιστροφές και εκπτώσεις, για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε δύο μηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.

7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις.

8. Αν υφίστανται υπερτιμολογήσεις - υποτιμολογήσεις.

Ηλεκτρονικά

Συγκεκριμένα ο «ηλεκτρονικός εφοριακός» θα πληροφορεί τον ελεγκτή εάν η επιχείρηση που ελέγχει:

* βρίσκεται στη λίστα του φορολογικού «Τειρεσία», δηλαδή στο αρχείο με τα ονόματα των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες πλαστών και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι.

* εάν έχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις.

* εάν έχει κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία.

* δεν έχει υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

* εάν αναφέρεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις λάθος ή καθόλου AΦM.

* εάν βρίσκεται στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων ή στοιχείων.

Επτά προτεραιότητες

Με βάση τις εντολές του υπουργείου οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον έλεγχο:

1. Επιχειρήσεων με διαπιστωμένες παραβάσεις για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων.

2. Επιτηδευματιών για τους οποίους εκκρεμούν Δελτία Πληροφοριών ή άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που σχετίζονται με πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

3. Των υπόχρεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας.

4. Επιτηδευματιών που προχωρούν σε οριστική παύση των εργασιών τους.

5. Offshore εταιρειών που θεωρούνται επιτηδευματίες.

6. Επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο.

7. Επιχειρήσεων που ζητούν επιστροφή ΦΠΑ και διαπιστώνεται ότι έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου, θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ειδικά των χρήσεων του 2.000 και 2.001 των οποίων ο χρόνος παραγραφής παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης