Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσθετοι φόροι για τη «συνάφεια» 1999-2001

18 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΠΡΟΣΘΕΤΟ φόρο εισοδήματος για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «συνάφειας» για το «κλείσιμο» των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 1999, 2000 και 2001, ζητά από χιλιάδες επιτηδευματίες το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. ....

ΠΡΟΣΘΕΤΟ φόρο εισοδήματος για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «συνάφειας» για το «κλείσιμο» των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 1999, 2000 και 2001, ζητά από χιλιάδες επιτηδευματίες το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Το θέμα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των υπόχρεων, οι οποίοι αν και είχαν ενταχθεί το 2003 στη ρύθμιση της «συνάφειας» και είχαν πληρώσει τις όποιες διαφορές είχαν ανακύψει, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις, με βάση άλλωστε και τις δεσμεύσεις της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, περαιώνονταν οριστικά, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν νέα ειδικά ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις.

Επαναπροσδιορισμός

Υπενθυμίζεται ότι, με την εν λόγω ρύθμιση, οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες επαναπροσδιόριζαν τα έσοδά τους με βάση προσδιοριστικούς παράγοντες και απέδιδαν στην Εφορία, εκτός από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ που αναλογούσε στη διαφορά μεταξύ του ΦΠΑ που είχαν ήδη πληρώσει με τα βάση τα εγγεγραμμένα στα βιβλία τους και το ΦΠΑ που προέκυπτε με βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισμό. Ειδικότερα, λαμβάνονταν υπόψη:

* το κόστος πωληθέντων

* οι πραγματικές δαπάνες (ενοίκια, ρεύμα κ.λπ.)

* οι αποσβέσεις 0,7% για τις εμπορικές ή 1% για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις επί του συνόλου των ποσών των δύο πρώτων παραγόντων,

* το περιθώριο κέρδους, το οποίο εξευρίσκεται με τον πολλαπλασιασμό του ΜΣΚΚ με το άθροισμα των τριών προαναφερθέντων παραγόντων.

Παρά τη δέσμευση ότι οι ανωτέρω υποθέσεις έκλειναν οριστικά, αρκετοί επιτηδευματίες σήμερα παραλαμβάνουν έκπληκτοι τα ειδικά εκκαθαριστικά (χρώματος κόκκινου), στα οποία επισημαίνεται ότι ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος προέκυψε από το επιπλέον εισόδημα που προέκυψε με τη μέθοδο της «συνάφειας».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα εν λόγω εκκαθαριστικά, στα οποία τα ποσά αναγράφονται σε δραχμές, αφορούν και χρήσεις που έχουν παραγραφεί.

Για το 1999

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν επιτηδευματίες που παρέλαβαν εκκαθαριστικά που αφορούν τη χρήση 1999, η οποία έχει παραγραφεί, αν και οι αρμόδιες ΔΟΥ υποστηρίζουν ότι, αφού η δήλωση για τη «συνάφεια» υποβλήθηκε το 2002 η πενταετία, άρα και η παραγραφή, μετράει από το 2002.

Θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είχε δεσμευτεί στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων ότι:

«Για την τριετία 1999-2001 αποφασίστηκε:

- Η υποβολή των σημειωμάτων αυτοελέγχου να είναι προαιρετική.

- Οταν μία επιχείρηση υποβάλει σημείωμα για το ΦΠΑ και για το εισόδημα, τότε οι τρεις παραπάνω χρήσεις θεωρούνται ουσιαστικά περαιωμένες.

- Δεν προβλέπονται καθόλου προσαυξήσεις».

Οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων φορέων ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ και Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων) αναμένεται να ζητήσουν την επόμενη εβδομάδα από τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει, καθώς πλήττει την αξιοπιστία του ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πρόβλημα και στην εύρυθμη λειτουργία δεκάδων επιχειρήσεων.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης