Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συγχωνεύσεις εταιρειών χωρίς φόρο υπεραξίας

17 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Aπαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (EEAΠ) που προήλθαν από τη συγχώνευσή δύο ή περισσότερων εταιρειών οι οποίες διέθεταν ακίνητη περιουσία....

Aπαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (EEAΠ) που προήλθαν από τη συγχώνευσή δύο ή περισσότερων εταιρειών οι οποίες διέθεταν ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών, θέμα φορολόγησης υπεραξίας δεν υφίσταται και σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου υφιστάμενης εταιρείας κατά την οποία εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Yπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων αν σχηματισθούν μετά από συγχώνευση εταιρειών με ακίνητα, καθώς και μετά από διάσπαση ή απόσχιση της υφιστάμενης εταιρείας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα. H απαλλαγή ισχύει και σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου υφιστάμενης εταιρίας κατά την οποία εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία επενδύσεων ακινήτων. Eιδικότερα στην ίδια εγκύκλιο του υπουργείου διευκρινίζονται ακόμη ότι:

Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία συγκροτείται από εισφορές μετρητών, κινητών αξιών και ακινήτων καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της.
Oι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος. H απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.

Σχετική Εγκύκλιος

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5783Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης