Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.4224/2013 | Taxheaven

Live Search Results

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.4224/2013

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, που εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4224/2013 άρθρ.16 ισχύουν τα εξής:

Α) Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει από 01/11/2013 ή λήγει μέχρι 28/02/2014 μπορούν να υποβάλουν αίτημα για παράταση της αναπηρικής σύνταξης για ένα εξάμηνο στο Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή στο Τμήμα Διαδοχικής ασφάλισης ΕΕ και Διμερών Συμβάσεων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τις περιπτώσεις συνταξιούχων Διαδοχικής.

Β) Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει μέχρι 31/10/2013 κι έχουν δικαιωθεί ήδη την εξάμηνη παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 κι εξάμηνη παράταση έχει ήδη λήξει ή λήγει μέχρι 28/02/2014 μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για καταβολή της σύνταξης από λήξεως της εξάμηνης παράτασης και έως 28/02/2014.

Το ποσό που θα καταβάλλεται είναι το ποσό σύνταξης που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Επί εγκριτικής γνωμάτευσης θα εκδίδεται Απόφαση συνέχισης της σύνταξης και θα συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν.

Επί απορριπτικής θα εκδίδεται Απόφαση και θα αναζητούνται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές θα αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone