Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διανομή των αφορολόγητων αποθεματικών των επιχειρήσεων με μειωμένο συντελεστή

15 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Η δυνατότητα διανομής των αφορολόγητων αποθεματικών των επιχειρήσεων με μειωμένο συντελεστή, η ένταξη των μικροεργολάβων οικοδομών στα βιβλία Γ κατηγορίας, η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας μέσω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου και της μείωσης των συντελεστών αλλά και η κατάργηση της έκπτωσης στην εφάπαξ καταβολή του φόρου αποτελούν μερικές από τις βασικότερες ρυθμίσεις που επέρχονται με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή. Ειδικότερα, οι βασικότερες ρυθμίσεις έχουν να κάνουν:

* Φορολογία επιχειρήσεων
- Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διανείμουν τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, αφού προηγουμένως τα αποθεματικά αυτά υπαχθούν σε αυτοτελή φορολογία με μειωμένους συντελεστές (6% για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και 12% για τα λοιπά νομικά πρόσωπα), αντί της φορολόγησής τους με τις γενικές διατάξεις.
- Οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να μεταφέρουν τη ζημιά που προκύπτει από τα βιβλία τους και να τη συμψηφίζουν με κέρδη των επόμενων ετών, εφόσον η ζημιά έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προκύπτει, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
- Καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών για όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, με ελάχιστο ποσοστό κέρδους το 15% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο μετά την επιβολή ΦΠΑ στα έσοδα από πωλήσεις νεόδμητων οικοδομών αλλά και λόγω της υποχρέωσης των εν λόγω επιχειρήσεων να τηρούν βιβλίο κοστολογίου για κάθε οικοδομή χωριστά.
- Επεκτείνεται, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης, ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών και στις προσωπικές εταιρείες που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και των κατασκευών τεχνικών έργων.

Φορολογική κλίμακα
- Αυξάνεται από 1-1-2007 το αφορολόγητο όριο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 σε 12.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται:
- Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 1-1-2007 για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, αγρότες, εισοδηματίες, κ.λπ.) από 9.500 ευρώ σε 10.500 ευρώ.
- Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007, σε 27% για το έτος 2008 και σε 25% για το έτος 2009.
- Σταδιακή μείωση του συντελεστή 40% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα.
- Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

Λοιπές ρυθμίσεις
- Στις περιπτώσεις υποβολής φόρου κληρονομιών και δωρεών, για την επιβολή των αναλογούντων φόρων θα λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές κλίμακες και αξίες του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και όχι του χρόνου υποβολής της δήλωσης.
- Αντικειμενικοποιείται η διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με την παροχή διευκόλυνσης για όλο το ποσό της οφειλής και όχι των ληξιπρόθεσμων δόσεων, με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών.
- Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές μέχρι 300 ευρώ και δεν επιτρέπεται η παρακράτηση μισθού ή σύνταξης που ανέρχεται μέχρι 600 ευρώ μηνιαίως. Επιταχύνεται η είσπραξη των οφειλών πτωχών οφειλετών που προβαίνουν σε ρύθμιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού των πτωχευτικών χρεών τους με το Δημόσιο.
- Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας.
- Καταργείται η έκπτωση του 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου, ενώ αντίθετα διατηρείται η έκπτωση του 1,5% στο ποσό της οφειλής όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.
- Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης