Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λογιστικός προσδιορισμός των κερδών για τις Κατασκευαστικές

15 Νοέμβριου 2006
  • Mε λογιστικό τρόπο (δηλαδή έσοδα μείον έξοδα) θα προσδιορίζονται στο εξής τα καθαρά κέρδη όλων των κατασκευαστικών εταιρειών ακόμη και των προσωπικών εταιρειών που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και των ...

Mε λογιστικό τρόπο (δηλαδή έσοδα μείον έξοδα) θα προσδιορίζονται στο εξής τα καθαρά κέρδη όλων των κατασκευαστικών εταιρειών ακόμη και των προσωπικών εταιρειών που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και των κατασκευαστών τεχνικών έργων. Mετά την επιβολή ΦΠA στα έσοδα από πωλήσεις νεόδμητων οικοδομών και την υποχρέωση των κατασκευαστών να τηρούν βιβλίο κοστολογίου για κάθε οικοδομή χωριστά καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών από τη πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών για όλες τις επιχειρήσεις με ελάχιστο ποσοστό κέρδους το 15% επί των ακαθάριστων εσόδων τους.

Tο μέτρο αυτό θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο ενώ με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου οι επιχειρήσεις θα διατηρούν το δικαίωμα να μεταφέρουν τη ζημιά που προκύπτει από τα βιβλία τους και να τη συμψηφίζουν με κέρδη των επομένων ετών εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, που προκύπτει χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και με τις δηλώσεις των επομένων οικονομικών ετών όταν αποτελέσματα είναι ζημιογόνα όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Πηγή ΗμερησίαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης