Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 5,80% η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια μετά από ελέγχους των Δ.Ο.Υ.

22 Ιανουάριος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                  
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατά το διάστημα 06/01/2014 - 19/01/2014

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013/23.11.2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. κάθε εβδομάδα συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά το διάστημα 6-19/1/2014 πραγματοποιήθηκαν 4.124 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.845 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.   
 
Σε 239 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 2.170 παραβάσεις. Στις υπόλοιπες 3.885 ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Η παραβατικότητα και κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο  εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.
 
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, άνω του 40% επί του συνόλου των προληπτικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα (903) και Θεσσαλονίκη (758). Οι περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση εντοπίστηκαν στην Αθήνα (77) με συνολικά 1.848 παραβάσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια αγγίζει το 5,80%.


Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης