Ο Προϋπολογισμός 2007 στη Βουλή

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Νοέμβριος 2006
ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ μεταξύ της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα οδηγήσει σε έξοδο από την κοινοτική επιτήρηση, αλλά και θα καλύψει και τις εκλογικές ανάγκες, αναζητεί ο προϋπολογισμός του 2007, που κατατίθεται το απόγευμα στη Βουλή.... Taxheaven.gr

ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ μεταξύ της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα οδηγήσει σε έξοδο από την κοινοτική επιτήρηση, αλλά και θα καλύψει και τις εκλογικές ανάγκες, αναζητεί ο προϋπολογισμός του 2007, που κατατίθεται το απόγευμα στη Βουλή.

Βελτίωση όλων των μεγεθών της οικονομίας το 2007, αλλά και παροχές προς μισθωτούς, συνταξιούχους και ασθενείς κοινωνικές ομάδες, προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, το οριστικό σχέδιο του οποίου, έχει επουσιώδεις αλλαγές σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις από την Κομισιόν η οποία υιοθέτησε τις εκτιμήσεις για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 35 για το 2006 και διατήρησή του κάτω από το 3% και το 2007.

Επιβαρύνσεις

Από το νέο προϋπολογισμό δεν λείπουν και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, που εστιάζονται στα ακίνητα, με τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών από την 1-1-2007, κατά μέσο όρο 30%, γεγονός που θα αυξήσει αντίστοιχα περίπου 16 φόρους και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα. Πρόκειται βέβαια για προαναγγελθείσα κίνηση, αφού από πέρυσι, ανακοινώθηκε ότι οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν σταδιακά σε μια τριετία. Επίσης αναμένεται η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και στα εκτός σχεδίου ακίνητα.

Ο κεντρικός άξονας

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2007, κεντρικός άξονας της οικονομικής πολιτικής του επόμενου έτους είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, καθώς ο πήχης τοποθετείται στο 3,8%, πρόβλεψη η οποία θεωρείται συγκρατημένη, με προωθητικούς παράγοντες την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Σε σταθερές τιμές, προβλέπεται η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης να διατηρηθεί στο 3,8%, όσο και φέτος, ενώ αντίθετα η δημόσια κατανάλωση θα επιβραδυνθεί από το 2% φέτος στο 1,1% το 2007. Ωστόσο οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 7,4% το 2007, ρυθμός ελαφρά χαμηλότερος σε σύγκριση με φέτος που η αύξηση εκτιμάται σε 8,8%, ενώ το 2005 σημειώθηκε μείωση των επενδύσεων κατά 1,5%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς, και θα αυξηθούν συνολικά κατά 6,5% και οι εισαγωγές κατά 7%.

Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την απασχόληση κατά 1,7% και θα περιορίσει σημαντικά την ανεργία στο 8,2% το 2007, από το 9,2% που εκτιμά ότι θα φτάσει φέτος.

Τα έσοδα

Τα ακαθάριστα έσοδα για το 2007 προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 6%, αύξηση που θα προέλθει, από τους αυξημένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους και γενικά την προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και την πλήρη δραστηριοποίηση και απόδοση των γραφείων είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών των ΔΟΥ. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων για το οικονομικό έτος 2007 βασίζονται στην εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ (7,1%), στην ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, καθώς και σε επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τις διάφορες κατηγορίες εσόδων.

Δαπάνες

Στο σκέλος των δαπανών συνεχίζεται η πολιτική συμπίεσης, αλλά και μετάθεσης των υποχρεώσεων για τα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστική είναι εξάλλου η αύξηση των δανειακών αναγκών του προϋπολογισμού από τα 30 δισ. ευρώ, φέτος, στα 35 δισ. ευρώ, το 2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2007 θα εισπράξει περί τα 49 δισ. ευρώ, καθαρά έσοδα, από τα οποία:

* Το 42% των εσόδων θα διατεθεί για την πληρωμή μισθών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων του δημοσίου. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ για την ανεργία ανέδειξαν ένα σημαντικό στοιχείο, για την αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα κατά 63.000 άτομα στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2006 και του δεύτερου τριμήνου του 2005. Στο πλαίσιο αυτό το κονδύλι της μισθοδοσίας διαρκώς θα αυξάνεται και με ρυθμούς πάνω από το ύψος της εισοδηματικής πολιτικής.

* Το 19,8% των εσόδων του προϋπολογισμού, θα διατεθεί για τις πληρωμές τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Το συγκεκριμένο ποσό έχει πολλούς αστερίσκους, καθώς δεν είναι δυνατόν, με αύξηση των επιτοκίων κατά μία και πλέον εκατοστιαία μονάδα, με νέο δανεισμό 30 δισ. ευρώ, το 2006, οι δαπάνες για τόκους να συγκρατούνται στα επίπεδα αυτά, χωρίς να μεταφέρονται τόκοι στα επόμενα χρόνια.

* Το 19,9% των εσόδων θα διατεθεί για την ασφάλιση και την περίθαλψη. Πρόκειται για επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά το σχετικό κονδύλι είναι υποεκτιμημένο, με βάση τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Δημόσιο, προς το ΙΚΑ Η επιχορήγηση προς το ΙΚΑ το 2007 ανέρχεται σε 1.800 εκ. ευρώ, Επειδή όμως η υποχρέωση του δημοσίου είναι να φτάνει στο 1% του ΑΕΠ ετησίως θα έπρεπε να ανέρχεται σε 2.087 εκ. ευρώ. Ελλειμματική (σε σχέση με την υποχρέωση) ήταν η χρηματοδότηση του ΙΚΑ και στα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην περίπτωση που αυξηθεί και το ΑΕΠ κατά 25,7%, σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα.

* Το 18,8% των εσόδων του προϋπολογισμού του 2007 θα διατεθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της κρατικής μηχανής.

Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες δαπανών, καλύπτουν το 99,8% των καθαρών εσόδων του 2007, αλλά οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς πέραν αυτών θα πρέπει να καλυφθούν με δανειακά κεφάλαια οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

* Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4.860 εκ. ευρώ, (μείον την κοινοτική συμμετοχή).

* Οι αποδιδόμενοι πόροι σε διάφορους φορείς, ύψους 4.286 εκ. ευρώ.

* Τα χρεολύσια για τα παλαιά ομόλογα που λήγουν και ανέρχονται σε 24.300 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,4% σε σύγκριση με φέτος.

* Το επόμενο έτος αυξάνονται επίσης σημαντικά κατά 43,4% οι πληρωμές χρεολυσίων του δημοσίου χρέους και θα φτάσουν σε 24.300 εκ. ευρώ, από 16.950 εκ. ευρώ, φέτος.

Οι παροχές εν όψει εκλογών

Ο νέος προϋπολογισμός ενσωματώνει και παροχές εν όψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Πρόκειται για:

* Τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα και θα εφαρμοστούν από την 1-1-2007, με βασική αλλαγή την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από 11.000 σε 12.000 ευρώ και τις μειώσεις των συντελεστών 30 και 40% στα 29% και 39% αντίστοιχα.

* Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων από τα 9.500 ευρώ στα 10.500 ευρώ.

* Την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου 3% και της εισφοράς 20% επί του χαρτοσήμου, που επιβαρύνουν με συνολικό ποσοστό 3,6% τα ενοίκια των κατοικιών.

* Την αύξηση του ΕΚΑΣ κατά 35 ευρώ το μήνα (το ανώτατο κλιμάκιο) από την 1-1-2007 και θα διαμορφωθεί σε 195 (από 160 ευρώ σήμερα).

* Την αύξηση της κατώτερης βασικής σύνταξης του ΟΓΑ που αφορά σε 800.000 αγρότες, από τα 227 ευρώ, σε 279 ευρώ το μήνα την 1-1-2007.

* Τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις του δημοσίου το 2007, που θα κινηθούν κοντά στο 4%, έναντι 3%, που ήταν οι αυξήσεις για το 2006.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα επωφεληθούν από τη σταδιακή ενσωμάτωση από το 2007, του κινήτρου απόδοσης στους βασικούς μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ προβλέπεται και σταδιακή καταβολή από την 1-7-2007, των τεσσάρων δόσεων από το επίδομα των 176 ευρώ, στους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Πηγή Ναυτεμπορική