Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από 27.1 έως 28 Μαρτίου η υποβολή των βεβαιώσεων για το 2014 - Τεχνικές προδιαγραφές δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

17 Ιανουάριος 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών και ημερομηνιών υποβολής με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, όπως ορίζεται με υπουργική απόφαση (που αναμένεται να εκδοθεί) για το οικ. έτος 2014, των πιο κάτω δηλώσεων:

1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

2. Βεβαίωση των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

3. Βεβαίωση των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Hμερομηνίες υποβολής από 27/01/2014 έως 28/03/2014

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης