Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για το νέο ασφαλιστικό ΟΑΕΕ

13 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Καθορίζεται ειδικός τρόπος ρύθμισης των οφειλών των ασφαλισμένων που υπάγονται σε περισσότερα του ενός από τα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ ΤΑΕ και ΤΣΑ του Οργανισμού Ασφάλισης...

Καθορίζεται ειδικός τρόπος ρύθμισης των οφειλών των ασφαλισμένων που υπάγονται σε περισσότερα του ενός από τα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ ΤΑΕ και ΤΣΑ του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ , εφόσον έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές τους σε ένα τουλάχιστον από αυτά, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα σε ν/σχ του Υπουργείου Απασχόλησης.

Ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν γενικές ή ειδικές διατάξεις που αφορούν τα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, εκτός αν δεν έχουν ρυθμιστεί διαφορετικά ή δεν έχουν καταργηθεί ρητά με νεότερες όμοιες.

Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν καταβολή μειωμένων κατά 30% εισφορών στις δύο πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993.

Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.), που έχουν μικρά ποσοστά αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, το οποίο δεν οδηγούν αυτοπροσώπως, υπάγονται σε ειδική ασφαλιστική κατηγορία ίση προς το ήμισυ της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης