Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eλεγχοι της υπηρεσίας σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας καυσίμων

13 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) πραγματοποίησε το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2006, ελέγχους σε 2848 επιχειρήσεις. Εξ αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 1187 επιχειρήσεις...

Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) πραγματοποίησε το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2006, ελέγχους σε 2848 επιχειρήσεις. Εξ αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 1187 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 42%), ενώ το σύνολο των παραβάσεων ανήλθε σε 11.149.

Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή (μη απόδοση ΦΠΑ) ύψους 19.873.965 ευρώ, ποσό το οποίο και καταλογίστηκε, ενώ παράλληλα καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 102.812.285 ευρώ για εικονικά τιμολόγια. Συνολικά καταλογίστηκαν ποσά ύψους 122.686.250 ευρώ για πρόστιμα, και μη απόδοση ΦΠΑ.

Διαπιστώθηκαν και κατασχέθηκαν εικονικά τιμολόγια και πλαστά στοιχεία, ύψους 30.513.533 ευρώ.

Παράλληλα η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στο κύκλωμα λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα σε εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποίησε στον χώρο της εμπορίας καυσίμων, προέκυψε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων σε βάρος εταιρειών και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην εμπορία και διακίνηση υγρών καυσίμων.

Ειδικότερα, μονοπρόσωπη ΕΠΕ προκειμένου να καλύψει την υποτιθέμενη αγορά 6.614.380 χιλιογράμμων μαζούτ που είχε αποκτήσει με παράνομο τρόπο, έλαβε μεγάλο αριθμό εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρεία η οποία δεν άσκησε ποτέ πραγματική δραστηριότητα.

Από την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώθηκαν τελωνειακές παραβάσεις (λαθρεμπορία) για ποσότητα 6.614.380 χιλιογράμμων μαζούτ, αξίας 1.444.718 ευρώ και φορολογικές παραβάσεις (λήψη και έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) που ανέρχονται σε 2.145.328 ευρώ.

Τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα, παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Συνολικά στους σχετικούς ελέγχους που διενήργησε πρόσφατα η Υπ.Ε.Ε. διαπίστωσε λαθρεμπορία υγρών καυσίμων ποσότητας 6.775.962 λίτρων, αξίας 3.085.807 ευρώ.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης