Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξαντλείται στο Taxisnet

9 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα ταυτίζεται με το Taxisnet και αυτό είναι όλο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, με στόχο τη διερεύνηση της διείσδυσης της ηλεκτρονικής ...

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα ταυτίζεται με το Taxisnet και αυτό είναι όλο.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, με στόχο τη διερεύνηση της διείσδυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα. Σε ένα σετ υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χρήση κυμαίνεται από 0,0% έως 3,2% και μόνον στις υπηρεσίες φορολογικών θεμάτων η χρήση εκτοξεύεται στο 25,6%. Η χρήση της υπηρεσία αυτής οδηγεί και στο εσφαλμένο συμπέρασμα, ότι περίπου το 20% του πληθυσμού πραγματοποιεί on line συναλλαγές με το Δημόσιο.


Η έρευνα διενεργήθηκε, σε ολόκληρη τη χώρα, σε τελικό δείγμα 4.896 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθμα μέλη αυτών, με κριτήριο την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 - 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι το Α τρίμηνο του 2006.


Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, υψηλό παραμένει το ποσοστό των ατόμων που δεν ενδιαφέρονται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με το Δημόσιο ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, παρ ότι είναι χρήστες του Διαδικτύου. Ωστόσο υπάρχουν κατηγορίες συναλλαγών που σε συγκεκριμένες ηλικίες έχουν σχετικά υψηλό ενδιαφέρον. Ειδικότερα τα ποσοστά των ατόμων που ενδιαφέρουν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά υπηρεσίες:
- Φορολογικών θεμάτων (υποβολή φορολογικής δήλωσης, ΦΠΑ κ.ά.) στις ηλικίες 30 - 44 ετών είναι 54%.
- Εύρεσης εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, σε ηλικίες 25 - 34 ετών, 60%.
- Εύρεση πληροφοριών από δημόσιες βιβλιοθήκες, σε ηλικίες 20 - 29 ετών 42%.
- Για υποβολή αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου κ.ά.), σε άτομα ηλικίας 40 - 49 ετών, 48%, και
- Εγγραφής σε κάποια βαθμίδα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε άτομα ηλικίας 20 - 29 ετών, 60%.
Το ποσοστό των ατόμων που ενδιαφέρονται, μελλοντικά, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, ανέρχεται στο 35,30%. Στην πλειοψηφία τους είναι άτομα ηλικίας 20 - 34 ετών, απόφοιτοι λυκείου και μισθωτοί. Ως κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δε γίνεται διεκπεραίωση υποθέσεων με το Δημόσιο ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, καταγράφηκαν :
- Η προτίμηση για διεκπεραίωση των υποθέσεων, προσωπικά, με επί τόπου επίσκεψη στις δημόσιες υπηρεσίες (53,60%).
- Λόγοι ασφάλειας που σχετίζονται με την εμφάνιση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (32,30%).
- Η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων, σχετιζόμενη με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας διεκπεραίωσης κάποιας υπόθεσης (15,2%).
Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης