Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο για χρηματιστήριο μικρομεσαίων εταιρειών

9 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέου χρηματιστηρίου, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε χθες, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης, μιλώντας στη διάσκεψη του ΟΟΣΑ που γίνεται στην Αθήνα για την πρόσβαση των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές. ...

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέου χρηματιστηρίου, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε χθες, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης, μιλώντας στη διάσκεψη του ΟΟΣΑ που γίνεται στην Αθήνα για την πρόσβαση των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές. Tην εξασφάλιση φθηνής χρηματοδότησης για τις επενδύσεις και την επέκταση των πιο δυναμικών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει ως στόχο η νέα κεφαλαιαγορά που σχεδιάζουν από κοινού το υπουργείο Oικονομίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του Χ.Α.

Όπως είπε ο υπουργός, η νέα αυτή κεφαλαιαγορά θα δημιουργηθεί στα πρότυπα αντίστοιχων αγορών που λειτουργούν στο Λονδίνο και Μιλάνο. Στόχος της θα είναι να λύσει το πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους στο να εισαχθούν στην κύρια αγορά του Χ.Α. Οι βασικές διαφορές αυτού του είδους των κεφαλαιαγορών, σε σύγκριση με τις ήδη υφιστάμενες, είναι οι πιο ελαστικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή μιας εταιρείας και παράλληλα, το μεγαλύτερο ρίσκο των επενδυτών λόγω του μικρότερου μεγέθους των εταιρειών που θα συμμετέχουν.

Ο Γ. Αλογοσκούφης

Στην ίδια ομιλία ο υπουργός Οικονομίας τόνισε ότι το ελληνικό σχέδιο για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές περιλαμβάνει επίσης:

* Την εισαγωγή της απαραίτητης τεχνογνωσίας στο τραπεζικό σύστημα, για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προϊόντων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ.

* Τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα πιο προηγμένο πλαίσιο κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Ως πρώτο βήμα ανέφερε το υπό δημιουργία «Ταμείο για το Ψηφιακό Άλμα», με κεφάλαια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών και επενδυτικών στο χώρο της νέας τεχνολογίας.

* Την παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις μέσα στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, ο οποίος έχει σαφή στόχευση, στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες ΜΜΕ.

Τέλος ανέφερε τη μέριμνα για ένταξη όσο το δυνατό περισσότερων προγραμμάτων που χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της εξαγωγικής πολιτικής και της παρουσίας ΜΜΕ στο εξωτερικό .

Ο Δημ. Σιούφας

Δεκατέσσερις πρωτοβουλίες για τη σωτηρία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης των Αθηνών, που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ, με θέμα «Εξάλειψη των Εμποδίων Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Διεθνείς Αγορές».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημ. Σιούφας, κλείνοντας χθες τις εργασίες του Συνεδρίου, επέμεινε στη σημασία της υιοθέτησης του Σχεδίου Δράσης των Αθηνών, ενώ συνέστησε στις κυβερνήσεις να στηρίξουν ενεργά τις ΜΜΕ για την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές. Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο των Αθηνών, ανέφερε ότι περιλαμβάνει:

* Διεύρυνση των ευκαιριών που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το διεθνές εμπόριο.

* Στοχευμένη βοήθεια προς τις ΜΜΕ από την κυβέρνηση και τους φορείς στήριξης.

* Συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδότηση των Marketing Plan και πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες.

* Εξασφάλιση ενός απλουστευμένου και διαφανούς κανονιστικού περιβάλλοντος.

* Βελτίωση των διαθέσιμων δεδομένων.

* Ενθάρρυνση κάθε μορφής συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ ή μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων.

* Πιο αποτελεσματική βοήθεια προς τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ιστοσελίδων.

* Χρηματοδότηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και της καινοτομικής τους ικανότητας.

* Δημιουργία ομάδων μεταξύ ΜΜΕ, για την ευκολότερη πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.

* Οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση προγραμμάτων που διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ.

* Ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ.

* Καλύτερη προβολή της κυβερνητικής βοήθειας προς τις ΜΜΕ.

* Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την κατάργηση των εμποδίων που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση από τις ξένες αγορές.

* Πληροφόρηση των ΜΜΕ σχετικά με το μηχανισμό που ιδρύει η BIAC, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές.

Η ΓΣΕΒΕΕ

«Αν θέλουμε, ειλικρινά, να μιλάμε για ενίσχυση της τάσης διεθνοποίησης των Μικρών επιχειρήσεων, δεν πρέπει μονοδιάστατα, να εξετάζουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων για εξαγωγές ή και συνεργασίες για εισαγωγές, αλλά πώς αποτελεσματικά θα ανταγωνισθούν υπό συνθήκες "εισαγόμενης Διεθνοποίησης" και θα ισχυροποιηθούν στην τοπική ή υπερτοπική αγορά». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες στη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ με θέμα την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης των ΜΜΕ στις Διεθνείς Αγορές.

Ο κ. Ασημακόπουλος επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει η γενική αναφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα ενιαίο σύνολο λέγοντας χαρακτηριστικά: «άλλες οι δυνατότητες, οι προοπτικές, οι ανάγκες και οι κίνδυνοι για το επιχειρηματικό φυτώριο που είναι οι πολύ μικρές (0-9) και μικρές (10-49) επιχειρήσεις και άλλες οι δυνατότητες και οργανωτικές δομές των μεσαίων επιχειρήσεων (50-250), που στην ουσία είναι μεγάλες επιχειρήσεις σε μικρότερη κλίμακα».

Χαρακτήρισε δε ουτοπία το ότι οι δέσμες πολιτικών μπορεί και πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ (0-250), μια τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα το «να καρπώνονται οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα οφέλη των πολιτικών πρωτοβουλιών οι οποίες, ψευδεπίγραφα μόνο, αφορούν όλες τις ΜΜΕ» και συνέχισε λέγοντας πως «στις δεκαετίες της εξειδίκευσης, πρέπει να εξειδικεύσουμε και τις πολιτικές» και «να μην προσπαθούμε σε ένα "κουστούμι ραμμένο και κομμένο" για κάποιους που το παρήγγειλαν, να χωρέσουν όλοι και όλα».

Ο ΕΟΜΜΕΧ

Ο πρόεδρος του αρμόδιου Ελληνικού Οργανισμού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χειροτεχνίας ΕΟΜΜΕΧ Γιώργος Αλ. Σουφλιάς επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφορικά με το ρόλο του ΕΟΜΜΕΧ για την ελληνική οικονομία και τις ΜΜΕ ειδικότερα, είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός ως σύμβουλος του υπουργείου Ανάπτυξης για το σχεδιασμό πολιτικών, έργων και δράσεων για τους μικρoμεσαίους αλλά και για την υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης.

«Ο ΕΟΜΜΕΧ συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δικτύου δομών στήριξης και ΜΜΕ και την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον, σε περιφερειακό διεθνικό επίπεδο ο ΕΟΜΜΕΧ έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ελληνικών ΜΜΕ και επιχειρήσεων άλλων κρατών. Από το 1997 παρέχει τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση φίλες χώρες σε θέματα μικρομεσαίων, επιδιώκοντας τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, αυτοαπασχόλησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση των διοικητικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των ιδιοκτητών και ανώτερων στελεχών ΜΜΕ».

Ο Σπ. Καπράλος

Σχετικά με τη δημιουργία της οργανωμένης αγοράς για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σπύρος Καπράλος δήλωσε: «Είναι γεγονός ότι οι ΜΜΕ επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο Χ.Α., λόγω των προϋποθέσεων εισαγωγής που σήμερα ισχύουν. Ηδη, πολλά ανεπτυγμένα Χρηματιστήρια διαθέτουν τέτοιου είδους αγορές οι οποίες λειτουργούν επιτυχημένα και αποτελούν ουσιαστικό μηχανισμό χρηματοδότησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι μία τέτοια εξέλιξη είναι σαφώς σημαντική. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να θεσμοθετήσει το πλαίσιο λειτουργίας μίας τέτοιας αγοράς και πρόκειται για κίνηση ουσιαστική αφού θα δώσει διέξοδο χρηματοδότησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα μικρομεσαίων δυναμικών επιχειρήσεων. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι οι επιλογές αυτές είναι υψηλού ρίσκου και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το επενδυτικό κοινό».

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης