Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 67Β του Κ.Φ.Ε. κοινοποιεί το Υπ. Οικονομικών

24 Δεκέμβριος 2013

Με την ΠΟΛ.1270/24.12.2013 δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, σύμφωνα με την ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, ήτοι της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method), της καθαρής θέσης (net worth method) και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method) και καθορίζεται η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/4.7.2013.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου μας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης