Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 67Β του Κ.Φ.Ε. κοινοποιεί το Υπ. Οικονομικών

24 Δεκέμβριου 2013

Με την ΠΟΛ.1270/24.12.2013 δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, σύμφωνα με την ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, ήτοι της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method), της καθαρής θέσης (net worth method) και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method) και καθορίζεται η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/4.7.2013.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου μαςΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης