Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστροφή φόρου σε ιδιοκτήτες ακινήτων του Π. Ψυχικού - Νέα τροπολογία - με τις αντικειμενικές αξίες του 2007 ο υπολογισμός του ΦΑΠ σε Ψυχικό-Φιλοθέη

21 Δεκέμβριος 2013
Με τις αντικειμενικές τιμές του 2007 θα αναπροσαρμοσθούν οι αξίες στο Ψυχικό και την Φιλοθέη σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Μ.Βορίδης, Σ.Βούλτεψη. Α.Ντινόπουλος, Κ.Παπακώστα και Αν. Καραμανλή και την οποία έκανε αποδεκτή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ακινήτων των φορολογουμένων οι αντικειμενικές τιμές, όπου είχαν αυξηθεί, θα επιστρέψουν στα επίπεδα του 2007 , εξαιρουμένων των τιμών που θα προσδιορίσθηκαν εκ νέου μετά από απόφαση του ΣΤΕ.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών έκανε δεκτό το να γίνει νέα εκκαθάριση φόρων ακινήτων για τα έτη 2012 και 2013, ήτοι να επιστρέψει πίσω το Δημόσιο τους φόρους που πλήρωσαν κάτοικοι του Ψυχικού και τις Φιλοθέης για Φόρους Ακίνητης Περιουσίας, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, φόρο μεταβίβασης, γονικών παροχών, κ.α..

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:


Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Mετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τα έτη 2012 και 2013 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοστεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 41 και 4 . Α του ν 1249/1982 και ίσχυαν κατά την Β1.12.2Ο08 καθώς και οι τιμές εκκίνησης και α συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31.12.2008. 

Αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσες διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση. Οι διατάξεις των δυο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά την 31.12.2008»

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ακινήτων των φορολογουμένων για τις περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων. 

Ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους όπως ορίστηκαν με την τελευταία αναπροσαρμογή που ίσχυσε γα τη συντριπτική πλειονότητα των ως τότε ενταγμένων στο Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων περιοχών του 2007.

Στις περιπτώσεις όπου κατόπιν ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους κατά το μέρος που τα αφορούσαν, ορίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης που ορίστηκαν σε θεραπεία των ακυρωτικών αποφάσεων. 

Στις περιπτώσεις όπου για την εφαρμογή του ν.3842/ 2010 ελήφθησαν υπόψη διαφορετικές τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωση τους από αυτές που ορίζονται στην παρούσα διάταξη, η φορολογική διοίκηση μεριμνά για τη διενέργεια της εκ νέου εκκαθάρισης του οφειλόμενου φόρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης