Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση για Προγράμματα Κατάρτισης Αυτοαπασχολουμένων

8 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
 • Στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στο Δευτερογενή & Τριτογενή τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2005- 2006», το οποίο υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση».....

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Προγράμματα Κατάρτισης Αυτοαπασχολουμένων

Στο πλαίσιο του Eργου «Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στο Δευτερογενή & Τριτογενή τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2005 - 2006», το οποίο υλοποιείται  από τον ΟΑΕΔ, και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 έχουμε αναλάβει, ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης,  την υλοποίηση έξι (6) προγραμμάτων κατάρτισης στην Αθήνα.


Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε Αυτοαπασχολούμενους στο Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα και η διάρκεια τους είναι 100 διδακτικές ώρες (70 ώρες θεωρίας και 30 ώρες πρακτικής).
Τα προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται στην Εκπαιδευτική Ενότητα «Θέματα Επιχειρηματικότητας ΜμΕ Οργάνωσης & Διοίκησης ΜμΕ», αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:


1) «Διοίκηση Έργου»

Σκοπός του προγράμματος: 

 • εκμάθηση και εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την ανάλυση το σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων (Projects),
 • ανάπτυξη κανόνων επικοινωνίας και μέτρων για την υποβοήθηση του ομαδικού πνεύματος μέσα στην Ομάδα Έργου
 • ανάπτυξη της ικανότητας διοίκησης ενός έργου

 

2) «Σχεδιάζοντας την Επιτυχία»

Σκοπός του προγράμματος  είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου:

 • στις σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής στρατηγικής
 • στις αρχές διαχείρισης και λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης, με έμφαση στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αυτής.
 • σε θέματα λειτουργιών μάρκετινγκ και πωλήσεων.
 • σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης με παρουσίαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης.
 • στην κατάρτιση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου.
 • στην εξοικείωση του με τους επαγγελματικούς κανόνες και συμπεριφορές των ιδιωτικών επιχειρήσεων.


3) «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

Σκοπός του προγράμματος:

 • η κατανόηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την αξιοποίηση των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο των τεχνικών όσο και των θεσμικών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στο τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • η δημιουργία  ηλεκτρονικού καταστήματος  σε όλα τα στάδιά του καθώς και στη χρήση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. 
 • η χρήση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης των πληροφοριών , καθώς και σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών.
 • η χρήση του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωσή πελατών και αναζήτηση πληροφοριών.

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης συγχρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή, ανά καταρτιζόμενο, ανέρχεται στα € 191,25 (με καταβολή σε Ειδικό Λογαριασμό Έργου τον οποίο θα ανοίξει ο ΟΑΕΔ).

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη διοίκηση και λειτουργία μιας ΜμΕ και ευελπιστούμε στη συμβολή σας για την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία τους.

Με εκτίμηση,

Θεοδωράκου Ελένη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.

Τηλ: 210-6114450

Fax: 210-6114420

Mob: 6972-555066

e-mail: [email protected]

 

Σύντομη Παρουσίαση της ΟΤΕAcademy

H «Ανώνυμος Εκπαιδευτική Ο.Τ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «OTE Academy», θυγατρική του Ομίλου, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 με αντικείμενο την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης ακαδημαϊκού επιπέδου.

Η OTEAcademy είναι  Ακαδημία της Cisco παρέχοντας εκπαίδευση και πιστοποίηση CCNA, και εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο της Certiport σε Microsoft Office Specialist καθώς και IC3. Παράλληλα διαθέτει πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε Αθήνα και Θεσ/νίκη. Επίσης συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Η OTEAcademy για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών κύκλων βασίζεται στη φιλοσοφία LEAP Concept (Learn & Apply) και εφαρμόζει πρακτικές μικτής εκπαίδευσης (blended learning). Διδασκαλία σε τάξη, βιωματική εκπαίδευση, e-Learning, business games κλπ.

Επίσης, διαθέτει σύγχρονες υποδομές σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα. Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσες video conference, αμφιθέατρο με πλήρες οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αίθουσες συγκεντρώσεων, βιβλιοθήκη 10.000 τίτλων, vision center.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης