Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιοί εκλέγονται στο Ο.Ε.Ε. - Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Ο.Ε.Ε. (Ενημερωμένο)

20 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 351/83 β) την προκήρυξη των Εκλογών

Ανακοινώνει

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για την εκλογή των Αντιπροσώπων

Εγγεγραμμένοι: 38852
Ψήφισαν: 17187
Έγκυρα: 16781
Λευκά - Άκυρα: 406

ΕΛΑΒΑΝ

• Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΔΗΚΙΟ- Σ) ψήφους 5357 ποσοστό 31,923 %. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 32 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 7, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 25, σύνολο εδρών 64.

• Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ-Σ) ψήφους 3961 ποσοστό 23,604%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 24 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 5, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 19 σύνολο εδρών 48.

• Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (ΑΚΙΟΕ) ψήφους 2006 ποσοστό 11,954% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 12 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 10, σύνολο εδρών 24

• Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ψήφους 1513 ποσοστό 9,016% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 9, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 7, σύνολο εδρών 18

• Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων (ΣΥΝ.ΑΡ.Ο.Ε) ψήφους 1285 ποσοστό 7,657% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 8, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 6, σύνολο εδρών 16

• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο) ψήφους 1044 ποσοστό 6,221%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 6, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 5, σύνολο εδρών 12.

• Ενωτική Συντονιστική Κίνηση Οικονομολόγων (ΕΣΚΟ) ψήφους 765 ποσοστό 4,559%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 4, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 4, σύνολο εδρών 9.

• Αιγαίο Ανεξάρτητοι Οικονομολόγοι, Λογιστές -Φοροτεχνικοί ψήφους 437 ποσοστό 2,604%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 3 , από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) 2, σύνολο εδρών 5.

• Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία Οικονομολόγων (Α.Ρ.ΣΥ.-Ο) ψήφους 208 ποσοστό 1,239%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 1, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) 1, σύνολο εδρών 2.

• Δημοκρατική Αριστερή Κίνηση Οικονομολόγων -Συνεργαζόμενοι (ΔΗΜ.ΑΡ.Κ.Ο-Σ) ψήφους 205 ποσοστό 1,222%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 1, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) 1, σύνολο εδρών 2.

Συγκεκριμένα τα ποσοστά, ο αριθμός των Αντιπροσώπων καθώς και οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από κάθε παράταξη έχουν ως εξής (Βλέπε συνημμένο αρχείο)


Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ
Αργύριος Σταυράκης
Αρεοπαγίτης

Τα μέλη
Αθανάσιος Κοτταράς
Γεωργία Δημητροπούλου-Ματσανιώτη
Αθανάσιος Τσιούντζηρας
Γεώργιος Ελευθεριάδης
Κωνσταντίνος Μουρδουκούτας
Όλγα Γάτη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης