Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC δημοσιεύει Διερμηνεία για Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου.

6 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) δημοσίευσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 11 IFRS 2, Συναλλαγές Μετοχών Ομίλου και Χαρτοφυλακίου. Η Διερμηνεία πραγματεύεται τον τρόπο εφαρμογής της ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών...

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) δημοσίευσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 11 IFRS 2, Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου. Η Διερμηνεία πραγματεύεται τον τρόπο εφαρμογής της ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών στις συμφωνίες πληρωμής που βασίζονται στην αξία των μετοχών περιλαμβάνοντας τους συμμετοχικούς τίτλους της ίδιας της οικονομικής οντότητας ή  μιας άλλης οικονομικής οντότητας του ίδιου ομίλου (π.χ. συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρείας).

Η Διερμηνεία απαιτεί μια συμφωνία πληρωμής  που βασίζεται στην αξία των μετοχών στην οποία μια οικονομική οντότητα λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για τους δικούς της συμμετοχικούς τίτλους  που θα θεωρηθούν ως συναλλαγή πληρωμής βασισμένης στην αξία των μετοχών που τακτοποιείται με συμμετοχικούς τίτλους, αδιαφορώντας για το πώς αποκτώνται οι απαραίτητοι  συμμετοχικοί τίτλοι.

Η Διερμηνεία παρέχει επίσης οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, κατά τις οποίες οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών μιας οικονομικής οντότητας προμηθεύονται  συμμετοχικούς τίτλους της μητρικής εταιρίας, θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας.

Παρουσιάζοντας την ΔΠΧΠ 11, ο Robert Garnett, μέλος του IASB και Πρόεδρος της IFRIC, είπε:

Η IFRIC 11 θα είναι ευπρόσδεκτη από εταιρείες που εφαρμόζουν τη ΔΠΧΠ 2, επειδή προσφέρει χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συμφωνίες πληρωμών που βασίζονται στην αξία των μετοχών περιλαμβάνοντας τους συμμετοχικούς τίτλους της ίδιας ή  μιας άλλης οικονομικής οντότητας του ίδιου ομίλου. Έως τώρα δεν είχε υπάρξει οδηγία για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας συμφωνίες πληρωμών βασισμένες στην αξία των μετοχών κατά τις οποίες η οικονομική οντότητα λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για συμμετοχικούς τίτλους  της μητρικής της εταιρίας

Η IFRIC είναι η διερμηνευτική χείρ του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Οι συνδρομητές στο Comprehensive Subscription Service του IASB μπορούν να δουν τη Διερμηνεία από την ασφαλή περιοχή των online υπηρεσιών στο website του IASB (www.iasb.org). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το:

Μετάφραση Ρένα Λιαπάτη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης