Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στην προθεσμία υποβολής δήλωσης από το φορολογικό έτος 2014 και μετά

13 Δεκέμβριος 2013
Μια εκ των τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είναι και η αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 67 του Κ.Φ.Ε. ως εξής:

"3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. "


Στη συνέχεια του σχεδίου νόμου και ειδικότερα στο άρθρο 72 αυτού, προβλέπεται η ανωτέρω διάταξη να ισχύσει από το 1.1.2015 (δηλαδή αφορά τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το έτος 2016), ενώ για τα εισοδήματα του 2014, οι δηλώσεις θα υποβληθούν από 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015.

"21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου."

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε εχθές στη Βουλή.


Σημείωση:
Οι δηλώσεις που αφορούν στο οικ. έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013), θα υποβληθούν βάσει των διατάξεων του ν. 2238/1994, ήτοι από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης