Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες ανατιμήσεις στα ακίνητα από το 2007

6 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Mε νέες αυξήσεις απειλούν οι εργολάβοι οικοδομών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τζίρου και νομικής μορφής,...

Mε νέες αυξήσεις απειλούν οι εργολάβοι οικοδομών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τζίρου και νομικής μορφής, να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, από 1ης Ιανουαρίου 2007, προκειμένου να καταγράφουν με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές τους.
 
Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά στο να απεικονίζονται όλες οι αγοραπωλησίες των ακινήτων στις πραγματικές αξίες και όχι στις αντικειμενικές όπως ισχύει σήμερα, και αυτό διότι τα ποσά που θα πρέπει να καταγράφονται για τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους της οικοδομής θα ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις την αξία που προκύπτει με βάση τις τιμές ζώνης.
 
Όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, αυτό είναι το πρώτο βήμα για την οριστική κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει σήμερα και εφαρμόζεται σε εργολάβους-κατασκευαστές που ανεγείρουν κατοικίες, γραφεία και καταστήματα σε ολόκληρη την επικράτεια. Επομένως αν υποχρεωθούν όλοι οι μικροεργολάβοι κατασκευαστές, δηλαδή όσοι είναι ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και κοινοπραξίες, να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι καταργείται η ευνοϊκή για αυτούς διάταξη να φορολογούνται και με τεκμαρτό τρόπο.
 
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του ΚΒΣ που δόθηκαν στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται:
 
α) οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες,
 
β) τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994- ΦΕΚ 151 Α΄) που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία,
 
γ) οι λοιποί πλην των ανωτέρω επιτηδευματίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους και
 
δ) οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες.

Πηγή Το βήμαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης