Και οικογενειακές μερίδες στο ΧΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

3 Νοέμβριος 2006
Κωδικοί... για όλη την οικογένεια! Χθες κοινοποιήθηκε στους χρηματιστές το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στη δηµιουργία του Κοινού Χρηµατιστηριακού Λογαριασµού. Δεν πρόκειται για το τελεσίδικο κείμενο, διότι εκτιμάται ότι θα... Taxheaven.gr

Κωδικοί... για όλη την οικογένεια! Χθες κοινοποιήθηκε στους χρηματιστές το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στη δηµιουργία του Κοινού Χρηµατιστηριακού Λογαριασµού. Δεν πρόκειται για το τελεσίδικο κείμενο, διότι εκτιμάται ότι θα μεσολαβήσουν οι παρατηρήσεις των χρηματιστών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι οι μετοχές έχουν επί της ουσίας έναν δικαιούχο με αποτέλεσμα η απώλειά του να συνιστά χρονοβόρες κληρονομικές διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται κατ ουσίαν να μεταβάλλουν το προϊόν της κληρονομιάς σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκτιμάται, κατ αρχήν από τους εμπλεκομένους με την αγορά, ότι δίδεται ένα ακόμα κίνητρο για την συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στη Σοφοκλέους.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχεδίου της Επ. Κεφαλαιαγοράς, «Κοινή Επενδυτική Μερίδα δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων, τα οποία είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτή. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας είναι, μεταξύ άλλων, η ιεράρχηση των προσώπων, ειδική μνεία ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς. Επίσης, κάθε συνδικαιούχος δύναται να ενεργεί ατομικά, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων».


Ακόμα, σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι «επενδυτής ο οποίος έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες Μερίδες στο ΣΑΤ υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στο ΚΑΑ για την ενοποίησή τους, ακόμη και αν οι αυτόματοι έλεγχοι του ΣΑΤ δεν έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη των πολλαπλών Μερίδων. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο τελευταίος επιζών συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας».


Ως προς τις γενικές συνελεύσεις, στο σχέδιο της Επ. Κεφαλαιαγορά;ς τονίζεται πως «ο δικαιούχος του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση Εκδότριας, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν, πρέπει να ζητήσει τη δέσμευση των αξιών του. Σε περίπτωση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, τη δέσμευση μπορεί να ζητήσει ο συνδικαιούχος της Μερίδας το όνομα του οποίου αναφέρεται ιεραρχικά πρώτο στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα».

Πηγή Κέρδος