Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Συντάξεων και Μισθοδοσίας της ΓΓΠΣ

31 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα και τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η Γενική Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αξιοποιώντας ...

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
        
Αθήνα,  30/10/2006

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Συντάξεων και Μισθοδοσίας της ΓΓΠΣ»

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα και τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η Γενική Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αξιοποιώντας τον εξοπλισμού του Αθήνα 2004, αναβάθμισε ριζικά το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων και Μισθοδοσίας και ολοκλήρωσε την παραγωγική του λειτουργία, επιτυγχάνοντας τους παρακάτω στόχους:

- Βελτίωση του χρόνου αναμονής και εξυπηρέτησης των συνταξιούχων στη Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων

- Εξοικονόμηση 420.000 € για τα επόμενα δύο έτη που θα καταβάλλονταν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη διατήρηση πεπαλαιωμένου υπολογιστικού εξοπλισμού

- Αποτελεσματική μεταολυμπιακή αξιοποίηση του εξοπλισμού του «Αθήνα 2004» για τη δημιουργία σύγχρονου, ισχυρού υπολογιστικού συστήματος

- Σημαντική αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών του ΓΛΚ, σε συνδυασμό με αναβάθμιση των γραμμών επικοινωνίας μεταξύ του ΓΛΚ και της ΓΓΠΣ

- Βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής των προγραμμάτων στις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις

- Δημιουργία υποδομών για την ταχύτερη υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Συνταξιούχων (Π.Σ.Ε.Ε.Σ.), έργο χρηματοδοτούμενο από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης του οποίου σύντομα αναμένεται να αρχίσει η υλοποίηση.
 
Σημειώνεται ότι η προσπάθεια αυτή υλοποιήθηκε αποκλειστικά από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
        

                                             Ο  Γενικός Γραμματέας
                                           Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης