Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό

31 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά
  • Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το λεγόμενο «μίνι ασφαλιστικό» νομοσχέδιο. Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται, (συναντήσεις με τις διοικήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ο υπουργός Απασχόλησης, Σάββας Τσιτουρίδης, ...

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το λεγόμενο «μίνι ασφαλιστικό» νομοσχέδιο. Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται, (συναντήσεις με τις διοικήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ο υπουργός Απασχόλησης, Σάββας Τσιτουρίδης, κάλεσε τους εργαζομένους να μην παρασυρθούν από το κλίμα φοβίας για το ασφαλιστικό που οδηγεί στην πρόωρη συνταξιοδότηση. «Αυτοί που θα χάσουν», είπε, «είναι όσοι παρασυρθούν από το κλίμα αυτό και οδηγηθούν σε πρόωρη συνταξιοδότηση» για να επαναλάβει πως «στην ατζέντα της κυβέρνησης, στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, δεν υπάρχουν αυξήσεις ορίων ηλικίας, μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών».

Εξάλλου ο υπουργός επισήμανε πως από τον Ιανουάριο του 2007 τίθεται σε λειτουργία ο νέος Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ και διαβεβαίωσε πως το κράτος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του ενιαίου φορέα. «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να εγγυηθεί την αποτελεσματική λειτουργία, την δράση και τη βιωσιμότητα αυτού του ενιαίου ταμείου, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τους κύριους πόλους στο πλαίσιο οποιουδήποτε νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα θα προέρθει μετά τις επόμενες εκλογές», σημείωσε ο κ. Τσιτουρίδης.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι κανείς από αυτούς που θα ενταχθούν στο νέο ταμείο (τον ΟΑΕΕ) δεν πρόκειται να δει τη σύνταξή του να μειώνεται, καθώς και ότι με την τροποποίηση του ΠΔ 258/2005 διασφαλίζεται ότι οι συντάξεις του ΤΕΒΕ δεν θα μειωθούν για κανέναν.

Το νομοσχέδιο

Στο σχέδιο νόμου για την «Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

Αναδιαρθρώνονται οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ με αποτέλεσμα την πληρέστερη ασφαλιστική προστασία των ασφαλισμένων του με παροχές που θα προκύψουν από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του νόμου μήνα, με τη λειτουργία των κλάδων: α.Κύριας σύνταξης, β.Πρόσθετης ασφάλισης, γ.Υγείας Τεχνικών, δ.Εφάπαξ παροχών και ε.Ειδικών παροχών

• Καταργείται ο Ειδικός Λογ/μός Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) και η σύνταξη που παρείχε, θα καταβάλλεται από τον κλάδο κύριας σύνταξης «ως ειδική προσαύξηση αυτής». Έτσι η κύρια σύνταξη μαζί με την ειδική προσαύξηση διαμορφώνεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους - μονοσυνταξιούχους, στα 1.901,00 Ευρώ με 35 χρόνια ασφάλισης αντί του ποσού των 1.416,00 Ευρώ που έπαιρναν σήμερα.

• Το ποσό των 1.901,00 ευρώ θα χορηγηθεί και στους ήδη μονοσυνταξιούχους του ταμείου.

• Τα οφέλη της ειδικής προσαύξησης καρπώνονται και οι νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993 και μετά)

• Παράλληλα στους ασφαλισμένους και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν προαιρετικά στην ειδική προσαύξηση και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υπαγωγής τους για προσαύξηση της σύνταξής τους.

• Οι κλάδοι επικούρησης και εφάπαξ παροχών, θα λειτουργούν όπως και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί και προβλέπεται η λειτουργία του νέου κλάδου «ειδικών παροχών». Με τον τρόπο αυτό επιλύονται χρόνια προβλήματα στρέβλωσης των κλάδων του Ταμείου και παράλληλα σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες τακτοποιούνται εκκρεμότητες 14 ετών του νόμου 2084/1992.

II. ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Τακτοποιούνται επιμέρους ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

• Ρυθμίζονται οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους επικουρικούς φορείς, ως εξής:

Γίνεται κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ( κύριων και προσθέτων τελών κλπ) μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα της έναρξης ισχύος του νόμου και παρέχεται δυνατότητα καταβολής τους είτε α) εφάπαξ, με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων είτε

β) τμηματικά, μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων .

• Στους μεγαλοοφειλέτες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω του 1.000.000, 01€ παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα να ρυθμίσουν με τον προηγούμενο τρόπο το ποσό μέχρι του 1.000.000 € και για το πέραν αυτού αναστέλλεται επί 18μηνο η οποιαδήποτε καταβολή με την προϋπόθεση της καταβολής του 8% του υπερβάλλοντος το 1.000.000 Ευρώ ποσού .Κατά τη διάρκεια της 18μηνης αναστολής, χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

Μετά το τέλος της αναστολής το οφειλόμενο ποσό, επιμερίζεται σε 78 δόσεις.

• Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους απασχολούμενους στο θέαμα - ακρόαμα, βελτιώνοντας τον τρόπο ασφάλισης και υπολογισμού των εισφορών τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Συστήνεται ειδικό περιφερειακό υποκατάστημα απονομής συντάξεων στη Νομαρχία Αθηνών για την ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Παράλληλα βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται η διαρθρωτική δομή του ΙΚΑ με τη σύσταση και άλλων διοικητικών μονάδων.

• Παρατείνεται μέχρι 12/2/2009 η δυνατότητα χορήγησης μειωμένης σύνταξης στους ανέργους χωρίς την προϋπόθεση της πραγματοποίησης 100 ημερών ασφάλισης κατ΄έτος την προηγούμενη της αιτήσεως συνταξιοδότησης 5ετία.

III. ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

• Επεκτείνεται σε όλους τους ασφαλισμένους των Ταμείων Τύπου η προϋπόθεση συνταξιοδότησης με 37 χρόνια πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αίρεται λοιπόν μια αδικία του ασφαλιστικού μας συστήματος δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή έχει παρασχεθεί σε όλους τους άλλους ασφαλισμένους των λοιπών Ταμείων.

• Παρέχεται στους ασφαλισμένους των Κλάδων Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του ΤΑΙΣΥΤ η δυνατότητα να αναγνωρίσουν μέχρι 5 χρόνια απασχόλησής τους με τις συγκεκριμένες ιδιότητες, για την οποία δεν είχαν ασφαλιστεί.

• Προβλέπεται η προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για κάθε έτος ασφάλισης πέρα από τα 35, στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος. Όμοια ρύθμιση ισχύει για τους ασφαλισμένους και των δύο άλλων Κλάδων κύριας ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ καθώς και για όλους τους μισθωτούς.

• Καταβάλλεται για πρώτη φορά στους εν ενεργεία εφημεριδοπώλες όλης της χώρας επίδομα αδείας, πέραν των προβλεπομένων δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το επίδομα αυτό θα χορηγηθεί και για το 2006

• Προσδιορίζεται ότι ο κλάδος κύριας ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει το χαρακτήρα οργανισμού κύριας ασφάλισης, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του κλάδου αυτού, του γενικού λογαριασμού του ΤΣΠΕΑΘ και των λοιπών οργανισμών κύριας ασφάλισης. Επιπλέον ο παραπάνω κλάδος καθορίζεται, υπό προϋποθέσεις, ως αρμόδιος φορέας για την απονομή και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης των ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης και στον γενικό λογαριασμό του ΤΣΠΕΑΘ.

• Προβλέπεται η καταβολή μειωμένων εργοδοτικών εισφορών και στο ΤΣΠΕΑΘ από τους εκδότες των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων . Το προνόμιο αυτό ίσχυε για καταβολές μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΙΣΥΤ.

• Η ως άνω καταβολή μειωμένων εργοδοτικών εισφορών στο ΤΣΠΕΑΘ καθιερώνεται για πρώτη φορά και για τους ιδιοκτήτες των ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης.

- Παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ σε ορισμένες κατηγορίες απασχολουμένων σε εβδομαδιαία έντυπα που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι για την προηγούμενη απασχόλησή τους υπήγοντο στην ασφάλιση του αναφερόμενου Ταμείου.

• Παρέχεται στους οφειλέτες των Ταμείων Τύπου και του ΤΣΕΑΠΓΣΟ η δυνατότητα ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους, είτε εφάπαξ είτε σε 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με σημαντικές εκπτώσεις επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

• Δίδεται η δυνατότητα και στους ασφαλισμένους των οργανισμών ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων, εφόσον είναι ήδη 65 ετών, να εξαγοράσουν μέχρι 150 ημέρες ή 6 μήνες προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Η ως άνω διάταξη ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τα Ταμεία Μισθωτών.

• Οριοθετείται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) των επαγγελματιών που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές άνω των 1000 κατοίκων αντί του ορίου των 2000 κατοίκων, που ισχύει σήμερα. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τις περιπτώσεις έναρξης επαγγέλματος από τη δημοσίευση του νόμου. Σε κάθε περίπτωση οι ήδη ασφαλισμένοι είτε στον ΟΓΑ είτε στον ΟΑΕΕ δεν θίγονται. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η καταστρατήγηση του ισχύοντος καθεστώτος όπου άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ με πλασματικές εγγραφές σε τοπικά επιμελητήρια.

• Αυξάνεται η μειωμένη σύνταξη που χορηγείται στους αυτοαπασχολούμενους, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τον ανακαθορισμό του ποσοστού μείωσης της σύνταξης, από 1/200 σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει από τη συμπλήρωση του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Παρατείνεται η ρύθμιση μέχρι 31-12-2006 για την εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων που είχε λήξει στις 30-11-2005. Με τη διάταξη αυτή δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης είτε εφάπαξ, με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων είτε σε μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προκαταβολή 5% της οφειλής.

• οι ιδιοκτήτες μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ. Οι ιδιοκτήτες οκτώ (8) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

• Οι φορείς ελευθέρων επαγγελματιών, ανεξάρτητα απασχολούμενων και ΟΓΑ θα μπορούν πλέον να ζητούν ποσά αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες για ατυχήματα που έχουν προκληθεί στους ασφαλισμένους τους με υπαιτιότητα τρίτων. Η ρύθμιση αυτή ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Ρυθμίζονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και τα πρόσθετα τέλη προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων της περιοχής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από φυσικές καταστροφές τον Ιανουάριο του 2006

V. ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΑ

• Ασφαλίζονται πλέον στον ΟΓΑ όχι μόνο οι συστηματικά απασχολούμενοι αλλά και των ευκαιριακά με μόνο κριτήριο την απασχόλησή τους στην αγροτική οικονομία. Έτσι διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην αγροτική παραγωγή.

• Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάγονται στον ΟΓΑ οι εποχικά και ευκαιριακά απασχολούμενοι αγρότες με την τυποποίηση και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

• Ασφαλίζεται και η τυχόν δεύτερη απασχόληση ασφαλιστέα στον ΟΓΑ με αποτέλεσμα τη βελτίωση του υπολογισμού σύνταξης.

• Θεσπίζεται για πρώτη φορά πάγια - μόνιμη ρύθμιση για την εξόφληση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.

• Προβλέπεται ότι όσοι προσλαμβάνουν οικονομικούς μετανάστες ως ανειδίκευτους εργαζόμενους στην αγροτική οικονομία καταβάλουν εισφορές μόνο για τρεις μήνες αντί έξι που ίσχυαν σήμερα. Σταματά με αυτό τον τρόπο η άσκοπη επιβάρυνση των εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνταν να καταβάλουν εισφορές για μετανάστες που είχαν ήδη αποχωρήσει από τις εκμεταλλεύσεις τους πριν το εξάμηνο.

• Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ στον επιζώντα σύζυγο ακόμα και στην περίπτωση που αυτός εργάζεται σε οποιαδήποτε εργασία.

VI. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Αυξάνεται το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους δικαιούχους - συνταξιούχους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Το επίδομα πλέον δεν αποτελεί το 50% της σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης, αλλά το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τυφλών και όλων των δικαιούχων του επιδόματος απολύτου αναπηρίας.

• Αυξάνεται το όριο ηλικίας στο 25ό έτος αντί του 18ου που ίσχυε ως το έτος πριν τη συμπλήρωση του οποίου πρέπει να έχει επέλθει η ανικανότητα για εργασία των παιδιών που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, προκειμένου να λάβουν τη σύνταξη του γονέα τους, σε περίπτωση θανάτου του ή να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους γι’ αυτά τα παιδιά οι ίδιοι οι συν/χοι.

• Βελτιώνονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του εξωϊδρυματικού επιδόματος στους ακρωτηριασμένους, αφού αυτό θα καταβάλλεται πλέον σε όσους έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άκρων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακρωτηριασμένων μελών και το σημείο του ακρωτηριασμού τους. Μέχρι σήμερα απαιτείται ακρωτηριασμός συγκεκριμένου αριθμού άκρων και σε συγκεκριμένα σημεία.

• Χορηγείται σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης ή 10.500 ημέρες ασφάλισης στους ασφαλισμένους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που α) έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών, β) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία και γ)σε όσους έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άκρων. Μέχρι σήμερα το ποσό που τους καταβαλλόταν ήταν αντίστοιχο με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης τους.

• Επεκτείνεται η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος «20 ημερομίσθια» ανά μήνα ανειδίκευτου εργάτη στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις όπως α) το σύνδρομο κλάματος γαλής, β) ατελή οστεογένεση και γ) οστεοψαθύρωση, εφόσον παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

• Καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης των μητέρων αναπήρων τέκνων, δεδομένου ότι μειώνεται το απαιτούμενο μέχρι σήμερα ποσοστό αναπηρίας από 80% σε 67%.

• Επεκτείνεται το επίδομα αεροθεραπείας στους μεταμοσχευθέντες από καρδιά, πνεύμονες και ήπαρ καθώς και στους πάσχοντες από βαριά πνευμονοπάθεια.

• Καθορίζεται μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων όπως άνοια, νόσος Αlzheimer, χρόνια ηπατίτιδα Β καi C, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, κυστική ίνωση, αγγειοπάθεια BURGER και άλλες σπάνιες, σοβαρές και πολυδάπανες παθήσεις.

• Προβλέπεται η χορήγηση σύνταξης στις ασφαλισμένες μητέρες του ΟΓΑ, που έχουν ανάπηρα τέκνα ή συζύγους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

VII. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Υποχρεούνται οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για σύνταξη και υποβολή αναλογιστικών μελετών, ισολογισμών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/92 και του Ν.3232/04. Η εν λόγω ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από 1-1-2007. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω αποτελεί λόγο παύσης από τα καθήκοντά τους του Προέδρου και του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ρυθμίζεται το θέμα του εφάπαξ των υπαλλήλων των καταργηθέντων φορέων κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργούσαν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι μετατάγησαν ή μεταφέρθηκαν σε μόνιμες ή μη θέσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Ν.3103/2003.

- Παρέχεται δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων φορέων ασθένειας αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών προς ανατροφή τέκνων, βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

- Αποσαφηνίζεται το καθεστώς ασφάλισης στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, για εφάπαξ παροχή των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης στο Ταμείο αυτό.

- Θεσπίζεται προσαύξηση του εφάπαξ βοηθήματος για τους ασφαλισμένους του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος μετά τα 30 έτη ασφάλισης και μέχρι τα 35.

- Επανέρχεται το ΚΥΗΚΥ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης με σκοπό να μετεξελιχθεί και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του σε κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κοινωνικής ασφάλισης

- Καλύπτονται για παροχές ασθένειας οι εργαζόμενοι στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος με μειωμένες προϋποθέσεις.

- Ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα του ΕΤΑΤ και ουσιαστικά ενεργοποιείται ο ρόλος του.

- Θεσπίζεται ιδιαίτερος τρόπος κοστολόγησης των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού.

- Προβλέπεται η δυνατότητα εκμίσθωσης κατοικιών του ΟΕΚ οι οποίες παραμένουν αδιάθετες λόγω δικαστικής διαμάχης, σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

- Ιδρύονται για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΕΔ νέες τοπικές υπηρεσίες και παράλληλα γίνονται οργανωτικές βελτιώσεις

- Ρυθμίζονται ειδικά θέμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που αποσκοπούν στην αποδοτικότερη λειτουργία του .Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης