ΕΦΕΕ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΕΚΛΟΓΕΣ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

30 Οκτώβριος 2006
Τα μέλη της στην Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ευβοίας στις 04 / 11 / 2006 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 .... Taxheaven.gr

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι

Τα μέλη της στην Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ευβοίας στις 04 / 11 / 2006 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ.

Θ Ε Μ Α T Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ     Δ Ι Α T Α Ξ Η Σ

1. Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προεδρείου.
2. Οικονομικός & Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 01 /10 / 2005 έως 31 / 10 / 2006.
3. Οικονομικός & Διοικητικός προϋπολογισμός.
4. Τοποθετήσεις μελών.
5. Έγκριση Οικονομικού & Διοικητικού Απολογισμού & Προϋπολογισμού.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ο.Ε.Β.Ε. και την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μεταξύ των ωρών 11.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

Συνάδελφε (-ισα),
Η συμμετοχή και η ψήφος σου στην Γενική Συνέλευση και την εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητη. Τα χρόνια προβλήματα αλλά και οι σημαντικές αλλαγές στον κλάδο μας καθιστούν τη συσπείρωσή όλων μας αναγκαίο εφόδιο για θετικές εξελίξεις και προοπτική.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ